17 April – Gedagtes uit Kolossense – Kolossense 1:6-8

Soos oral in die wêreld, het die evangelie, van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. 7Dit het julle geleer by Epafras, ons geliefde medewerker, wat ter wille van julle 'n getroue dienskneg van Christus is. 8Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het.

Dit help niks as ons slegs die Woord lees of hoor en daar gebeur nie iets in ons nie. Dit moet daartoe lei dat ons groei in die geloof en dat ons veral vrugdra. Inderdaad leer ons by mekaar, veral wanneer ons byvoorbeeld in ‘n groep Bybelstudie doen.

Sien alle broodkrummels