Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Feesmaal

11 August, 2020
Luister Na Hierdie Dagstukkie Feesmaal

Jesaja 25

Here, U is my God!

Ek wil U prys en u Naam loof!

Jesaja 25 begin met ‘n pragtige loflied, of eerder ‘n danklied. Dit is die danklied van die verlostes, want hulle weet dat God vir hulle sorg.

In die eerste 5 verse sing Jesaja hierdie jubelende lied, want daar het twee dinge gebeur. In die eerste plek het God hulle vyand vernietig. Hulle het deur baie groot bedreigings gegaan, maar die Here was hulle genadig, en Hy het die bedreigings vernietig. Vir dié klein, nietige volkie is dit ‘n groot wonderdaad, want alléén is hulle nie teen die groot oormag opgewasse nie. God alleen kan só ‘n oorwinning gee. In die tweede plek het die Here vir hulle verlossing gegee en vir hulle ‘n toevlug gegee. Jesaja stel dit so mooi in vers 4: “U is 'n toevlug vir die armes, 'n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood, 'n skuilplek teen die stortbuie, 'n skaduwee teen die hitte. Die geweld van die wrede volk is soos 'n winterstorm, 5 soos sonsteek in 'n dor land. U het die rumoer van die vyand laat ophou.

As ons vandag rondom ons kyk, dan gryp angs ons aan die hart, want oral bedreig geweld ons, plaasaanvalle, kapings, rooftogte. Ons finansies is benard, Kovid 19 bedreig ons elke oomblik. Maar dan wéét ons dat ons by die Here kan skuiling vind, want Hy gee ons daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Selfs al is ek in die spreekwoordelike dal van doodskaduwee, is Hy elke oomblik by my om my styf vas te hou. Ek hoef nie bevrees te wees nie! Daarom kan ek vanoggend saam met Jesaja hierdie loflied sing!

Maar dit gaan véél verder as net dat die Here verlossing gee. In vers 6 is Jesaja baie opgewonde: “Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn.” Nadat God se oordeel die aarde getref het, is daar selfs onder gelowiges ‘n hartsbeklemming wat die vreugde wegneem. Dan kom die Here en Hy hou ‘n feesmaal wat al die gelowiges met uitbundige vreugde vul. O, die Here is wonderlik goed! Die oordeel is níé God se laaste woord nie. Hy bring weer vreugde vir Sy kinders nadat hulle swaar gekry het.

Per geleentheid het ons aan ‘n wildernis staptog deelgeneem in uMfolozi wildtuin. Dit was ‘n harde dag se stap. My skouers was seer van die rugsak, my voete gaar en die son het my gekook. Toe ons die aand die boskamp inslof, wag daar alreeds vir ons ‘n yskoue bier en ‘n heerlike warm stort. En ek kon die verruklike geure ruik waar die kok besig was om ons aandete voor te berei. En skielik was al my moeg en seervoet weg! Daardie aand is ‘n feesmaal vir ons voorgesit langs ons gesellige kampvuur! Só beleef ek God se feesmaal!

Jesaja se loflied is vir die volk ‘n troos, waar hulle alreeds op daardie stadium die bedreiging aan die lyf voel. Dit sou later nog véél erger word. Maar eintlik skryf Jesaja nie alleen oor die huidige dinge nie, maar hy sien ver in die toekoms in, waar God héél van vooraf weer begin met Sy skepping en alles splinternuut maak.

Hy begin deur die dood vir ewig te vernietig en die trane op almal se gesigte af te vee. Hy bring dus ‘n einde aan al die smart en Hy verwyder alles wat tussen Hom en die skepping gekom het. In Openbaring 21 lees ons presies hiervan wanneer Johannes skryf van die nuwe hemel en die nuwe aarde. God kan inderdaad die sondige wêreld herskep en die gemeenskap tussen Hom en die sondaars weer totaal herstel soos wat dit was in die paradys voor die sondeval.

In vers 9 sien ons iets van die wonderlike blydskap wat daar onder die gelowiges sal wees wanneer hierdie dinge gebeur. Maar dis nie maar net ‘n eendag-blydskap nie. Dit is alreeds ‘n uitbundige blydskap wat elke sondaar vandag ervaar wanneer daardie verhouding tussen hom en God die dag herstel word. Die dag wanneer jy Jesus ontmoet, is sekerlik die grootste dag in jou lewe. Jy voel jy wil net dans en sing en huppel van uitgelatenheid, en vir elkeen vertel wat met jou gebeur het!

Natúúrlik probeer die Bose baie hard om in God se pad te staan om hierdie wonderlike dinge te bereik. Maar die Here sal alle teenstand laat verkrummel. In Numeri 22-24 lees ons die verhaal van die Moabiete wat probeer verhoed het dat Israel die beloofde land intrek. Dan gebruik die Here selfs ‘n donkie wat met Bileam praat om die Moabiete se plan te fnuik. Niemand staan in God se pad wanneer Hy iets besluit het nie. En niemand sal in God se pad kan staan om ook hierdie plan van Hom uit te voer nie!

Ons hoor alreeds die vreugdeliedere opklink, ten spyte van die Bose se laaste verbete pogings om God se plan in die wiele te ry. God sál seëvier!

Gebed:

Here, vanoggend jubel en juig ek saam met miljoene gelowiges oor die feesmaal wat U vir ons voorberei het.