Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Op Pad met God

10 July, 2020
Luister Na Hierdie Dagstukkie Op Pad met God

Inleiding tot Jesaja

Is daar waarlik iemand wat my lewenspad saam met my stap? Al die pad?

Die profeet Jesaja spel dit baie duidelik uit dat dit wél die geval is. Inderdaad beteken dit nie noodwendig dat ek altyd op die regte pad is nie. Die paadjie wat ek loop, is my eie keuse, alhoewel God baie graag wil hê dat ek te alle tye op die regte pad sal loop, die pad wat Hy vir my kies.

Al te dikwels beland ek op 'n totaal verkeerde pad, gewoonlik deur my eie toedoen. Dit kan selfs 'n angswekkende doodloopstraat wees, omdat ek van God se gebaande weg af weggedraai het. Dan gee die Here my die moontlikheid van 'n omdraaikans. Of dalk gee Hy my 'n afdraaipad wat my weer op die regte pad kan bring. Lees gerus maar wat Jesaja skryf van die "gewyde pad" in Jes. 35:8-10, en hoe die Here die gelowiges wat daarvan afgedwaal het weer die geleentheid gee om daarop terug te kom. Hy skryf dat daardie mense sal straal van blydskap, dat hulle vol vreugde sal wees en dat hulle ellende en smart sal verdwyn.

Soms gryp die Here in in 'n onmoontlike situasie en maak Hy vir hulle op asemrowene wyse 'n totaal nuwe pad soos Jesaja dit beskryf in Jes. 51:9-10. Of Hy beplan 'n splinternuwe toekomspad wat die ganse orde omkeer. Lees maar wat die profeet skryf in Jes. 62:10-12.

Nou weet ons mos dat Jesaja 'n Ou Testamentiese boek is. Hy kon egter net sowel in die Nuwe Testament gestaan het. Wat meer is: die boodskap van die boek is vandag steeds nét so vars en relevant as toe dit 2700 jaar gelede geskryf is. God is nog steeds die Metgesel op my lewenspad. En vandag bied Hy steeds vir my en jou afdraaipaaie en selfs omdraaikans as ons in 'n doodloopstraat beland het. Wat meer is, Hy bied vir die gelowige 'n opwindende oorwinningspad as ons maar net bereid is om ons geloofs-oë oop te maak.

Ons uitdaging vandag is om saam met Hom ons wonderlike toekoms tegemoet te loop op God se pad.

Die brandende vraag is: wie het hierdie asemrowende boek geskryf? Jesaja word toegeskryf aan die profeet Jesaja, seun van Amos, wat tussen 741vC en 688vC optree, dus nog voor die ballingskap. Die boek se laaste hoofstukke is egter eers in 335vC geskryf. Dus 'n volle 400 jaar later. Dit is dus onmoontlik dat hierdie profeet die hele boek kon geskryf het. Die eerste deel, hoofstuk 1 tot 39 was inderdaad waarskynlik sy werk. Dit was in die tyd van die konings Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, tussen 774vC tot 696vC geskryf. Die geleerde mense noem hierdie eerste 39 hoofstukke Proto-Jesaja.

Die tweede deel van die boek, hoofstuk 40 tot 55 is geskryf tydens die ballingskap, en dit staan bekend as Deutero-Jesaja. Hierdie deel van die boek is geskryf deur die een of ander onbekende profeet. Ons sien duidelik dat die situasie wanneer daardie gedeelte geskryf word, totaal anders is as die eerste deel. Dit speel af in die tydperk rondom die opkoms van die Persiese ryk en die verval van die Babiloniese ryk. Die profeet wat verantwoordelik was vir die skryf van hierdie gedeelte van die boek, het die taak gehad om die moedelose volk te bemoedig met die boodskap dat God hulle gaan teruglei na hulle eie land.

In die derde deel van die boek, hoofstuk 56 tot 66 sien ons weer 'n totaal ander situasie. Daar word Babel gladnie eers genoem nie. Die ballingskap is verby! Hierdie gedeelte staan bekend as Trito-Jesaja. Weereens is hierdie deel deur iemand anders geskryf, dalk 'n leerling van die profeet wat Deutero-Jesaja geskryf het, of selfs moontlik die werk van 'n paar profete wat saam gewerk het hieraan. Ons kan maar net raai.

Dit is egter baie belangrik wanneer ons hierdie boek lees, dat ons moet sien hoedat daar oor die volle 400 jaar 'n duidelik uitgestippelde pad loop, die pad saam met God. Ons moet ook weet dat die een deel wat die profeet Jesaja geskryf het, nie belangriker is as die ander dele wat byvoorbeeld nie deur hom geskryf is nie. Alles is ewe belangrik. Uiteraard is dit immers nie die skrywers wat belangrik is nie. Die Outeur is die Een wat belangrik is, die Heilige Gees. Hy is die Een wat al die verskillende skrywers van Jesaja geïnspireer het om te skryf wat hulle geskryf het.

Juis om daardie rede vorm die totale boek, wat oor 'n 400 jaar tydperk strek, 'n hegte eenheid, asof dit in een enkele dag afgehandel is. Alhoewel dit oor drie totaal uiteenlopende tydperke in die volk se geskiedenis strek, bly die boodskap wat uit die boek straal presies dieselfde. Hierdie is voorwaar een van die asemrowende wonders van die Bybel!

Ek nooi jou uit om saam met my die wonderlike boek Jesaja te ontdek en te geniet.

Gebed

Here, dankie vir Jesaja en vir die wonderlike hoop wat U my uit hierdie wonderlike boek gee.