Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Die Vyfde Visioen

30 November, 2020
Luister Na Hierdie Dagstukkie Die Vyfde Visioen

Amos 9:1-6

Video - Oudio

Daardie verskriklike dag in die stad Pompeii, toe die berg Vesuvius in al sy mag uitgebars het, was vir die inwoners ‘n verskrikking. Mense het in alle rigtings probeer vlug, maar daar was absoluut géén uitkomkans nie. Dit was die jaar 79nC. Die ganse stad het net eenvoudig in die vergetelheid verdwyn, en saam daarmee al sy inwoners. Eers 1600 jaar later is die stad weer ontdek onder dik lae vulkaniese as. Die verstommende was die afgietsels wat gekry is van die mense wat in die uitbarsting omgekom het. Die angs en verskrikking wat op hulle gesigte gelees kon word, laat jou koue rillings kry.

Baie lank voor dit het ‘n soortgelyke lot die stede Sodom en Gomorra getref. Vandag kan ons maar net raai waar hulle was. Die oordeel van die Here oor hulle was verskriklik. Net Lot en sy twee dogters het ontkom omdat Abraham by die Here vir hom gepleit het.

Nog vars in ons geheue is die tsoenami wat Japan ‘n paar jaar gelede getref het. Dit was nie maar iets daar ver terug in die geskiedenis nie, maar sommer nou die dag! Daar was geen waarskuwing nie, en géén wegkomkans nie. Mense en geboue is eenvoudig van die gesig van die aarde af weggevee. In absolute afgryse het ons die nadraai daarvan op TV aanskou.

Amos sien ‘n vyfde visioen, en dit laat hom sekerlik óók koue rillings kry. Hierdie visioen is die hoogtepunt van die reeks. Die visioen begin met die vernietiging van die tempel. Die episenter van die vernietiging is die altaar, dáár waar die volk van die Here hulle offerandes gebring het. Ons sien die pilare van die altaar bewe wanneer hulle toppe vernietig word en intuimel op diegene wat offer. Jy sal onthou hoedat Amos uitgevaar het teen die valse Godsdiens van die volk en hoe hulle baie vroom offers vir die Here gebring het? Die Here het egter ‘n afsku daarin gehad vanweë hulle sonde! Met hierdie vernietiging van die tempel wil die Here vir hulle sê, “Genoeg is genoeg!” Nadat Hy al sovéél keer Sy genade oor hulle uitgestort, en maar net oor en oor en oor vergewe het, het hulle genadetyd nou uitgeloop! Hy het besluit om die kommunikasiekanaal, die tempel te sluit. Dit was die einde van kommunikasie tussen die Here en Israel! Hoe verskriklik!

Dink net, as jy die dag in die nood is, en jy wil tot die Here bid, en daar is net eenvoudig géén kommunikasie tussen jou en Hom nie! Hoe afgryslik moet dit nie wees nie! Of as jy die Bybel, die Woord van die Here probeer lees, maar dit bly vir jou ‘n geslote boek sonder enige boodskap, hoe verskriklik!

Die werklikheid is dat die Here oor en oor en oor met mense praat en Sy genade vir hulle aanbied. Daar is dalk selfs iemand wat vandag hierdie dagstukkie lees met wie die Here al herhaaldelik gepraat het, en jy weier steeds om Jesus se verlossing te aanvaar. Die gevaar is dat die Here se genadetyd dalk besig is om uit te loop, en dat daar ‘n punt kan kom dat die kommunikasielyne afgeknip kan word. Dit sal ‘n baie tragiese dag wees!

Dit is egter nie waar Amos se visioen ophou nie: daarna begin die vernietiging van die ongehoorsame volk. Soos daar tydens Vesuvius se uitbarsting nêrens was waarheen die mense kon vlug nie, so sal daar ook absoluut géén wegkomkans wees vir hierdie mense nie. Om te illustreer hoe ‘n onmoontlike situasie dit sal wees, sê hy dat al vlug hulle hemel toe of selfs na die doderyk toe, albei onmoontlike plekke vir ‘n lewende mens, sal die oordeel van die Here hulle steeds tref! En selfs al vlug hulle na die héél hoogste piek (Karmel) toe, of die héél laagste plek (die seebodem), sal hulle steeds nie ontkom nie. Die toorn van die Here is verskriklik vir diegene wat Sy genade verwerp.

Amos sluit hierdie visioen af met ‘n loflied vir die Here, om Sy onbeskryflike grootheid en almag te besing.

Amos praat vandag ook helder en duidelik met ons in die jaar 2020. Die boodskap wat ons egter kry, is nie dat die Here elke sondetjie wat ons doen sal straf nie. Daar is egter één sonde wat nooit ongestraf sal bly nie, die grootste sonde van almal, om NIE die verlossings-geskenk van Jesus te aanvaar nie. Dit is vir die Here ‘n klap in die gesig, want daarmee vertrap jy die genade van die Here in die modder. Die straf daarvoor is te erg om te noem, en daar is géén wegkomkans nie. Hy staan by die deur van jou hart en klop aanhoudend. Sy genade is oneindig groot. Genadetyd loop egter uit, en die Here se geduld raak op. Ek het talle mense geken vir wie dit te laat geword het. Afgryslik! Moenie dat dit met jou gebeur nie! Neem vandág nog daardie belangrikste besluit van almal om Jesus te volg.  Aanvaar Sy geskenk van lewe. As jy nie weet hoe om dit te doen nie, kontak my.

Gebed:

Here, ek pleit vanoggend vir elkeen wat hierdie dagstukkie lees, wat nog nie ‘n keuse vir U gemaak het nie.