Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Jesus Gekruisig

9 April, 2020
Luister Na Hierdie Dagstukkie Jesus Gekruisig

Lukas 23:33-38

More is Goeie Vrydag. Ek gaan DV more ook ‘n dagstukkie uitstuur, asook Saterdag en Sondag, aangesien dit Paasnaweek is, en die stukkies baie relevant is vir die hele naweek.

Dit is ‘n hartverskeurende toneel wat voor ons ontvou, as die massa mense al jouende agter Jesus aanloop teen die koppie uit, die Plek van die Kopbeen, Golgota. Die doodsreuk hang swaar om hierdie afgryslike plek, wat maar net een ding vir die besoeker beteken: ‘n aaklige, pynlike, uitgerekte doodsmarteling. Iemand wat daar sy laaste ure deurbring, kan maar net hoop dat die marteling nie te lank gaan duur nie. Dit kan soms dae neem voor die arme mens dood is van dors, uitputting of infeksie.

Daardie lot het Jesus in die oë gestaar, maar dit was nie alleen die fisiese pyniging wat op Hom gewag het nie: die verskriklike geestelike worsteling wat Hy moes deurmaak sal ek en jy nóóit kan begryp nie.

Toe die rolprent “Passion of the Christ” uitgekom het, moes ek myself dwing om dit te gaan sien, want ek wou nie die marteling wat Jesus ondergaan het aanskou nie. Toe die rowwe ysterspykers my Heiland se handpalms deurboor, en die soldaat met die hamer aanhou kap en kap en kap, wou ek dit uitskreeu: “Stop! Dis genoeg!” Maar dit het aangehou, en ek het gehuil. Ek het saam met Hom daardie verskriklike pyn beleef. Hoe aaklig moes dit nie wees, toe hulle Hom daar oplig, en Sy volle gewig aan die spykers hang. Hoe wreed het dit geskeur deur sy vleis!

Tussen twee misdadigers het hulle vir Jesus, die Seun van die Heilige God opgehang. Hoe verskriklik vernederend, om gereken te word saam met sondige mense wat verafsku is deur die samelewing. Maar dit was voorspel in ‘n profesie, baie jare tevore al, in Jesaja 53:12. Jesus se reaksie was om te bid vir die mense wat Hom so mishandel het: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Wat hierdie mense aan Jesus gedoen het, is wreed, afskuwelik, onvergeeflik. Tóg pleit Jesus by die Vader om vergifnis vir hulle. Dit gaan my verstand te bowe!

En dan kom die soldate en beroof Hom van sy laaste bietjie menswaardigheid. Hulle vat Sy klere. Hulle trek lootjies oor wie dit gaan kry. Dit terwyl die Jode daar staan en Hom spot en uitlag. Vir die Joodse Raadslede was dit ‘n reuse oorwinning! ‘n Oorwinning oor wat?

Van Jesus, het hierdie volk niks anders gekry as liefde. Dag-vir-dag het Hy Hom afgesloof om talle siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf, mense te leer en selfs vir hulle kos te gee. Hy het hulle gewys hoe God wil hê jy moet lewe. Die liefde wat uit Hom gestraal het was oorweldigend. Tóg het hulle Hom verwerp, op die mees walglike manier moontlik. Van die soldate kon ‘n mens dit verstaan, hulle was heidene! Maar die Joodse volk vir wie Hy so baie gedoen het - dit is onverstaanbaar, onverskoonbaar! Terwyl die volk daar in veragting staan en toekyk het, het hulle geestelike leiers Hom uitgejou en maak hulle ‘n bespotting van Hom deur na Jesus te verwys as “die Christus wat deur God uitverkies is”. As hulle maar net geweet het hoe absoluut waar hulle bespotting was!

Om sout in Sy wonde te vryf, koggel die soldate: “As jy die koning van die Jode is, red jouself!” Hoe verskriklik seer moes dit nie gemaak het nie, want Hy het geweet dat slegs ‘n enkele woordjie genoeg sou wees om Hom van hierdie ondraaglike situasie te red. As Hy dit egter sou doen, sou alles tevergeefs wees, sou God se reddingsplan totaal opgemors wees. Hy moes deurdruk en die volle prys betaal, al kos dit Hom dan ook Sy kosbare lewe. Net om nog so ’n laaste spyker in te slaan, word daar ’n haastige “amptelike” kennisgewing aan Sy kruis aangebring: “Dit is die Koning van die Jode”. Hieroor was die Jode nie gelukkig met hulle “bondgenote” nie, want hulle wou ten alle koste hulleself van Hom distansiëer.

Iets wat jou hare laat regop staan, is die feit dat die Joodse Godsdienstige leiers en die afgodsdienende Romeinse owerheid saamgewerk het om van Jesus ontslae te raak. Hulle het nie vir ‘n oomblik geskroom om die goddelose se hulp in te roep nie, en sodoende met die duiwel saam te werk teen die heilige Gesalfde van God.

Ons mag nooit, óóit vir ‘n enkele oomblik vergeet hoeveel Jesus opgeoffer het vir ons sondes nie. Ons durf nie Jesus se opoffering sommer so aanvaar as iets wat maar net gebeur het nie. Die prys wat Hy betaal het, was baie, báie groter as wat ons menslike verstand óóit sal begryp. Ons is dúúr gekoop! En om daardie rede kan ons nie anders as om ‘n lewe van dankbaarheid te leef vir Hom wat so verskriklik baie vir ons gedoen het. Ons durf nie toelaat dat sonde ons lewe besoedel nie, maar die grootste is dat ons Jesus se liefde ten volle moet uitleef. Hy het die grootste liefdesdaad óóit gedoen, en die minste wat ek en jy kan doen, is om ‘n bietjie van daardie liefde terug te ploeg in ons verhouding met God en ons medemens.

Gebed:

Here, U liefde vir my was so groot - hoe sal ek ooit iets daarvoor terug kan gee?