Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.
 
Gratis E-boeke     -    BROODKRUMMELS
  

Die Profete Vertel

5 December, 2023
Luister Na Hierdie Dagstukkie Die Profete Vertel

Jesaja 8-12 & Jesaja 40

VIDEO | OUDIO

Die profete van die Ou Testament het Jesus se geboorte voorspel, honderde jare voor dit gebeur het, profete soos Jesaja, Miga, Sagaria, Daniël, Hosea en selfs die Psalmdigters.

Dikwels het die profeet egter sélf nie werklik verstaan waarom hy iets juis op dáárdie besonderse manier gesê het nie. Ons noem dit profetiese perspektief. Dit is soos om naby 'n berg te staan. Jy sien slegs die berg voor jou want hy versper totaal jou uitsig. Agter hom is daar egter nóg 'n berg en agter hom nóg een. Profetiese perspektief beteken dat die profeet praat van die berg hier voor hom maar dat hy eintlik die groot berg daar héél agter beskryf, dikwels sonder dat hy sélf daarvan bewus is.

Meeste van die profesieë oor Jesus was oorspronklik gemaak oor iets totaal anders. So sê Jesaja byvoorbeeld vir Koning Agas in Jesaja 7:14: “Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee: 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal Hom Immanuel noem.” Koning Agas was baie benoud toe die Arameërs hulle land binneval. Jesaja het hom egter gerusgestel en gesê dat hy kon ontspan want die Here sou hulle red. Hy sou vir Agas 'n teken gee dat Hy hom wél sou verlos: die jong vrou wat swanger sou word. Sy sou haar baba Immanuel noem, wat beteken: “God is by ons.” Jesaja se uitspraak het egter véél meer beteken en was eintlik gerig op Jesus, al het hy dit nie daardie tyd so bedoel nie!

In Jesaja 8 kondig die profeet die oordeel oor Juda aan. Maar dan sluit hy die hoofstuk af met 'n wonderlike troos: “Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie” (V. 23). “Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien” (Jes. 9:1). Hierdie Lig verwys natuurlik na die Messias wat 700 jaar later sou kom. Maar eers moes die ballingskap plaasvind en Juda swaar ly oor hulle ongehoorsaamheid!

Jesaja 9:5 beskryf hierdie Messias: “Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee.” Jesaja vertel jubelend dat Hy sal heers en genoem sal word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. En dat Sy heerskappy sal uitbrei en dat Hy vir altyd vrede en voorspoed sal bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor Sy koninkryk regeer.

'n Honderd en vyftig jaar later, terwyl die volk swaar sug waar hulle in ballingskap is, skryf 'n ander profeet onder die naam van Jesaja dat die uitkoms hier is! (Jes. 40:1). Hy skryf oor Johannes die Doper, wat roep: “Maak vir die Here 'n pad in die woestyn!” Die stede van Juda kry die blye nuus: “Julle God is hier!” Ja, Hy is soos 'n Herder wat Sy kudde bymekaar maak, die lammers in Sy arms hou en hulle teen Sy bors vashou (Jes. 40:9-11).

Jesaja 53:4 vertel van die Messias se lyding.

Jesaja 11:1 en 10 verklaar dat die Messias uit die nageslag kom van Isai, Dawid se pa.

Jesaja 42:1-4 beskryf hoedat die Messias met die Gees van God gesalf sal word.

In Jesaja 42 beskryf die profeet die Messias as 'n “Dienaar” of “Kneg”. Hy sal God se wil aan die nasies bekend maak. Maar Sy stem sal sag wees en Hy sal nie 'n geknakte riet breek of 'n lamppit wat rook uitdoof nie.

Hierdie is slegs enkele van die talle uitsprake wat Jesaja maak oor die Messias. Jesaja is egter nie die enigste profeet wat oor Hom praat nie. 'n Tydgenoot van Jesaja, die profeet Miga skryf ook van die Messias wat gebore sou word: “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families van Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en Hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede” ( Miga 5:1).

Hosea voorspel weer dat die Messias as baba na Egipte sou vlug ( Hosea 11:1).

Sagaria 9:9 beskryf die Messias se intog in Jerusalem op die rug van 'n donkie.

Psalm 110:1 beskryf die Koningskap van die Messias.

Daniël 7:13 beskryf die Messias se koms.

Sagaria 11:12 beskryf Judas se verraad vir slegs 30 silwerstukke.

Hierdie is maar enkele van die talle profesieë wat uit die Ou Testament kom om die koms van die Messias, Sy lyding en Sy werk te voorspel. Sommige hiervan is tot so ver terug as 1000vC reeds gemaak. Die kanse dat dit bloot toeval sou wees dat al hierdie voorspellings sou waar word, is absoluut NUL!

Gelowiges het egter nie bewyse nodig om te verklaar dat alles wat in die Bybel oor die Messias geskryf is, waar is nie. Ons geloof in Hom is oorgenoeg. Maar God se genade is só groot dat Hy ons geloof op hierdie wonderlike wyse kom versterk deur te verklaar dat alles absoluut waar is!

Gebed:

Here, dankie vir die profete wat aan U gehoorsaam was, duisende jare gelede, om te skryf oor dinge wat hulle sélf dikwels gladnie verstaan het nie. Help my vandag om onvoorwaardelik te glo!

Argiewe


Onlangse Dagstukkies

Die Profete Vertel
5 December, 2023
Geslagsregister
4 December, 2023
Dawid in Gróót Moeilikheid
1 December, 2023
By die Waarsegster
30 November, 2023
Dawid by die Filistyne
29 November, 2023