Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Dit Sál Beter Word

19 January, 2021
Luister Na Hierdie Dagstukkie Dit Sál Beter Word

Miga 4:6-14

Video - Oudio

Die streng inperkings van verlede jaar het baie mense finansieel geknak. Sommige sonder werk gelaat, ander se sakeondernemings laat verkrummel. Dalk is jy een van hulle.

Ja, ek weet hoe dit voel! In 2010 het ek gesien hoedat my wêreld besig was om rondom my in te tuimel toe ons besigheid begin sink. Ek het gepleit by die Here om my te red uit hierdie ramp, maar dit gebeur nie. Uiteindelik was daar nog een laaste stukkie hoop: my huis. As hy net verkoop kon word teen ‘n redelike prys, dan was ons gered. Maar die mark was swak! Uiteindelik was die laaste opsie ‘n veiling. Die opbrengs dek nie eers naastenby die skuld nie. Ek sit in sak en as - alles wat ek gehad het was weg, en daar was nog ‘n berg skuld wat betaal moes word.

Maar ek verloor nie hoop nie. Krampagtig klou ek vas aan die een stukkie hoop wat oorbly, die Here. Wanneer alles op sy donkerste is, en ons nie meer ‘n dak oor ons kop het nie, voorsien Hy op wonderbaarlike wyse. Wanneer daar nie ‘n krieseltjie kos in die huis is nie, voorsien Hy uit ‘n totaal onverwagse oord. Wanneer my moed gebreek is, kom die Here en maak my sterk. Wanneer ek in totale afhanklikheid na Hom opkyk, gee Hy my moed. Wanneer ek alleen in die wêreld voel, oorlaai medegelowiges my met liefde, moed-inpraat, bystand en troos. Skielik kom ek agter hoeveel mense daar werklik is wat omgee!

In vers 6 vertel Miga hoe die Here vir hom gesê het dat Hy die kreupeles en diegene wat verstrooi is in ballingskap en dié wat met rampe getref is weer sal bymekaar maak. Volgens die wet van Levitikus 21 kon kreupeles nie dien as priesters nie. Maar nou is dit juis die kreupeles wat uitgesonder word om nuut te begin met die Here. Die oorblyfsel van wat eenmaal ‘n volk was, sal Hy weer ‘n volk maak. Die siekes sal Hy oprig om ‘n nasie te word. En dan sal God oor hulle heers. Is dit nie die wonderlikste vertroosting nie!

Dikwels is dit juis in die swaarkry en pyn waar die seën van die Here die helderste deurkom. Miga gebruik hier die voorbeeld van ‘n vrou wat in kraam gaan. Dink maar mooi wat gebeur: vir nege maande dra die mamma die groeiende baba in haar rond. Daar is dikwels allerhande komplikasies, en soos die tyd vorder raak dit al erger en die ongemak raak al groter. Ek het al so dikwels gehoor dat ‘n hoogswanger mamma sê dat sy dit nou net nie meer kan vat nie - dat dit net een te veel begin raak. Maar die ergste lê nog voor! Eers die verskriklike geboortepyne wat elke minuut meer intens raak. En dan wanneer sy begin kraam, en die pyn totaal ondraaglik raak - vir baie mammas voel dit na die einde van die wêreld.

En skielik is alles verby, en die vreugde wat géén perke ken nie - om daardie klein bondeltjie mens in jou arms te kan vashou. En die klein wonderwerkie vul jou hele wese met vrede en vreugde en verwondering en dankbaarheid. Dan wéét jy dat al daardie maande van ongemak en die verskriklike pyn alles deur en deur die moeite werd was. Dan besef jy ook dat sonder daardie pyn en smarte, jy nooit hierdie vreugde sou kon ervaar nie!

Die pyn van die ramp wat my getref het, was ‘n noodsaaklikheid om my te louter en te leer van totale afhanklikheid van God. Die pyniging is soms steeds daar, want ek het nog ‘n lang pad om te loop om totale vertroue aan te leer. Maar ek aanvaar dit met blydskap, want ek besef baie goed dat die “Pottebakker” nog gladnie klaar is met hierdie rowwe stuk klei nie. Boonop wil die klei ook nie altyd lekker saamwerk nie! Maar ten spyte daarvan ervaar ek intense blydskap. Ek sien die wonderlike hand van God deur dit alles, en ek ervaar Sy onbeskryflike genade, liefde, ootmoed en meelewing baie meer as ooit tevore.

Maar dan besef ek ook terdeë dat hierdie maar net die begin is. Die gordyn word slegs op ‘n klein skrefie oopgetrek sodat ek hier ‘n ietsie van die hemel kan ervaar. Miga kyk vooruit na die eendag, die dag wanneer Jesus weer kom op die wolke, en ons daardie onbeskryflike mooi, vreedsame, liefdegevulde woonplek van God, die hemel, kan betree. Dan sal al die pyn en smarte vir ewig vergete wees! Die swaarkry is dus alles deel van ons voorbereidingsproses.

Maar wat nou van al die onreg wat steeds aan die gang is? Wat van die misdaad en liefdeloosheid van die wêreld? Daaroor hoef ek en jy nie ons koppe te breek nie! Nie alleen sal die goddelose mekaar vernietig nie, maar die oordeel van God sal hulle tref. Ek en jy hoef nie te oordeel nie, die Regter van alle Regters - aan Hom kom die oordeel toe!

Gebed:

Here, dankie dat ek swaarkry kan ondervind, want ek weet dat U my daarin vorm tot U eer.