Hy het Waarlik Opgestaan

23 August, 2019
Luister Na Hierdie Dagstukkie Hy het Waarlik Opgestaan

1 Korintiërs 15:1-11

In 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus dat die Christelike geloof beslis nie ‘n misteriekultus is nie.

Waarom sou hy so klem lê daarop? Die antwoord lê opgesluit in die tempel van Demeter waar jong meisies sekere rituele uitgevoer het. Demeter, die godin van landbou se dogter, Persefone, is volgens die legende deur Hades, die god van die doderyk ontvoer diep onder die aarde in, waar sy gedwing is om met hom te trou. Terwyl Ma Demeter gaan soek na haar dogter, verwaarloos sy haar verantwoordelikhede, gevolglik begin die plante doodgaan. Gelukkig gryp haar pa, Zeus in, en help haar om Persefone te kry. Maar sy moes eers ‘n ooreenkoms met Hades aangaan: Persefone kan terugkeer, op voorwaarde dat sy die helfte van elke jaar by hom kom bly. Dit het veroorsaak dat dit die helfte van die jaar somer is en die ander helfte winter, terwyl sy daar onder is.

Hierdie absurde storie het ‘n geweldige invloed gehad op die mense van die tyd. Jong meisies is ingelyf in hierdie misteriekultus, waar hulle onder meer tydens dramatiese opvoerings in die see gedoop is en heilige drankies in die tempel moes drink. Hulle het dan in ‘n geestesvervoering gegaan om een te word met Demeter en die gees voor te berei vir ‘n lewe ná die dood. Alles het natuurlik ook gepaard gegaan met allerhande onsedelikheid.

Die probleem was dat hierdie misteriekultus so ‘n integrale deel was van al die inwoners, dat bekeerlinge uit die heidendom moeilik daarmee gebreek het. So beland dit dan ook in die gemeente. Die verhaal van Jesus se sterwe en opstanding was vir hulle maar net nóg ‘n mite. Doop en Nagmaal het vir hulle op dieselfde wyse as Demeter en Persefone ‘n eenheid met Jesus gegee. Op daardie wyse is hulle gees so vernuwe. Selfs die seksuele wanpraktyke het deel gebly hiervan. Hulle leuse was: “Laat ons eet en drink, want more sterf ons” (1 Kor 15:32). Alles wat Paulus hulle geleer het, moes in die lig van die misterie kultus gesien word.

Om hierdie saak te beredder, moes Paulus alles in perspektief stel. Hy herinner die gemeente aan die dinge wat hy hulle geleer het van die Evangelie wat hy oorspronklik aan hulle verkondig het. Dit is van uiterste belang om te besef dat daar alleen redding is in die Evangelie, die blye boodskap oor Jesus, en dat niks anders jou kan red nie. Hy impliseer dat hierdie misteriekultus wat so die gemeente ingesluip het, hulle geloof tevergeefs maak.

Paulus vertel in ‘n neutedop hoe Jesus vir ons sondes gesterf het, begrawe is en opgestaan het uit die dood. Anders as die mitologiese verhaal van Demeter, is Jesus se opstanding nie maar net ‘n misterie of ‘n geestelike opstanding soos sommige geleerdes vandag wil beweer nie, maar ‘n fisiese, liggaamlike opstanding. Daar was talle getuies wat Hom gesien het ná Sy opstanding. Op een geleentheid was daar 500 mense bymekaar toe Jesus aan hulle verskyn het. Vyf honderd getuies kan tog nie almal verkeerd wees nie!

Die feit is dat Jesus se sterwe, begrafnis en opstanding ‘n werklikheid is, en nie maar ‘n mite nie. En wat meer is: Jesus het in óns plek gesterf om versoening te bewerkstellig tussen ons en God. Hy is die enigste Weg na God! Daar is géén ander manier waarop ons versoening kan kry nie. Maar dit is nie al nie: God verwag van ons om Hóm alléén te aanbid. Daar is dus géén plek vir enige ander misteriekultus van énige vorm om saam met ons Godsdiens gebruik te word, soos wat die geval was met die Korintiërs nie.

Maar ons glo mos nie meer vandag aan Griekse gode nie! Wat het hierdie dan met my uit te waaie? Miskien, maar daar is baie ander, dikwels baie meer subtiele vorms van misteriekultus wat dikwels so ongesiens in jou lewe kan inkruip. Om enkele voorbeelde te noem: een waaraan baie gelowiges hulle skuldig maak is sterrewiggelary. Dit is nou hierdie “onskuldige” sterre-voorspel of sterretekens. Ek wil ontplof as iemand vir my vra onder watter sterreteken ek gebore is. Dit is niks anders nie as ‘n misteriekultus, waar die sterre veronderstel is om jou toekoms te bepaal. Nie alleen is dit die grootste snert nie, maar jy speel ook reg in die hand van die duiwel met hierdie okkulte bedryf.

Nog ‘n baie ontstellende ding is die “onskuldige” praat met die geeste van afgestorwenes. Daar was al ‘n paar TV programme waar mense sogenaamd met afgestorwe geliefdes in aanraking gebring word. Nie alleen is dit on-Bybels nie, maar dit is ‘n duiwelse praktyk. Met baie mooi praatjies beweer die medium dat sy of haar sogenaamde heldersiendheid van God kom. Die duiwel kom soms met baie mooi praatjies na ons!

Bly weg van die okkulte! Dit kan en mag nooit saam met jou geloof in Jesus, die enigste Weg beoefen word nie! Jy kan nie God en Mammon tegelyk dien nie. Besluit vandag wie jy wil dien. Maar ek en my gesin - ons sal die Here dien!

Gebed:

Here, die duiwel kom met so baie mooi praatjies. Help my asseblief om duidelik deur sy masker te sien.