Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 10 Julie

Hoor en Doen

Matteus 13:10-17

 Ek is baie lief vir stories! ‘n Storie is soos ‘n anker om ‘n sekere boodskap in jou kop en hopelik ook in jou hart vas te anker. ‘n Preek is dikwels baie gou vergete, maar ‘n goeie storie vergeet jy nie sommer gou nie. Elke keer wanneer jy aan daardie spesifieke storie dink, is die boodskap wat hy uitsaai outomaties ook in jou gedagtes. Maar glo my, ek het ‘n baie goeie Leermeester! Jesus het gedurig die mense geleer deur stories te vertel en hulle te gebruik as gelykenisse om lewenswaarhede tuis te bring.

Wanneer Jesus die gelykenis van die saaier vertel, dan s Matteus vir ons dat Hy in ‘n skuit geklim het. Van hierdie drywende “preekstoel” af het Hy die mense geleer. Dit het ‘n tweeledige doel gedien: Eerstens was dit ‘n baie slim manier om te verseker dat almal Hom kon sien. Die skare het baie groot geraak en die mense het mekaar verdring, sodat meeste mense Hom waarskynlik gladnie kon sien nie. Hy het dus op hierdie manier toegang gehad tot almal op die strand.

Daar was egter ook ‘n tweede, meer subtiele rede. Hy wou hiermee aantoon dat daar tot ‘n mate ‘n verwydering gekom het tussen die skare en Jesus. Die meeste van hulle was daar om die verkeerde rede, en anders as die dissipels, wou hulle Jesus nie werklik aanvaar en volg nie. Hulle was daar uit nuuskierigheid of om iets te kom ontvang. Dalk kon hulle die een of ander asemrowende wonderwerk of genesing beleef. Hulle was, met ander woorde, slegs daar vir die sensasie!

Dit is ook interessant om te sien dat Jesus soms met die skare praat, en ander kere weer slegs met die dissipels, Sy ware volgelinge. Vir die skare s Hy een ding en vir die dissipels iets anders, iets meer intiem. Dan verduidelik Jesus vir Sy dissipels dat die skare nie noodwendig die stories of gelykenisse wat Hy vertel snap nie. Vir hulle is dit meestal slegs mooi stories. En dan s Jesus iets waaroor daar al dikwels gedebatteer is. Hy s dat die skare se verstand afgestomp is en dat God hulle nie die vermo gegee het om te verstaan nie. En dan klink dit vir ons half onregverdig. Waarom sou die Here so ‘n ding doen?

Daar is verskeie verklarings vir hierdie gedeelte, maar die mees logiese is dat dit beslis nie ‘n onregverdige handeling van God is om mense doelbewus te blokkeer sodat hulle nie die boodskap van die Evangelie kan kry nie. Dit word bevestig deur talle gedeeltes uit die Bybel wat vertel van God se groot genade, en dat Hy elkeen wat na Hom kom sal aanneem as Sy kind. Niemand word it weggewys nie! Wat dus hier gebeur het is dat die mense se verstand afgestomp geraak het omdat hulle as’t ware hulle ore slf toegedruk het vir die Evangelie. Dit is dus nie die gelykenisse se skuld dat die mense dit nie kon verstaan nie, maar hulle eie ongehoorsaamheid en die hardheid van hulle harte asook hulle onwilligheid om Jesus waarlik te volg soos die ander dissipels.

Die feit is dat om te verstaan nie slegs beteken dat dit vir jou verstand logies is nie. Dit moet eers jou hart raak. Dit is ‘n saak van glo en doen, en dan baie belangrik, van volle oorgawe. Wanneer die gelykenis wat jy hoor, oorgaan in ‘n handeling, begin dit waarlik perspektief kry in jou lewe, en kry jy begrip daarvoor.

Wat was dan die verskil tussen die dissipels en die skare op die strand? Die skare en die dissipels het presies dieselfde boodskap gehoor. Die skare het daardie aand onveranderd huistoe gegaan. Die dissipels het dit wat hulle gehoor het in hulle harte bewaar, dit oordink en hulle lewens aangepas by dit wat hulle gehoor het.

Ons lees hoe dit in die praktyk gebeur het in die boek Handelinge. Lukas vertel daar in groot detail wat hierdie dissipels gedoen het. Hulle het alles wat Jesus hulle geleer het deur gelykenisse in die praktyk gaan toepas. Een voorbeeld hiervan was die uitleef van die gelykenis van die saaier. Hulle het die saad van die Evangelie wyd en syd gesaai. Baie van daardie saad het op vrugbare grond geval, en het gegroei en weereens baie vrug gedra. Hulle het nie alleen gesaai nie, maar hulle het ook diegene in wie se harte hulle gesaai het geleer om dieselfde te gaan doen. Die gevolg was ‘n ontploffing van die Evangelie met verrykende gevolge. Selfs ‘n geharde Fariser soos Paulus is getref deur hulle gehoorsaamheid. Inderdaad moes Jesus wl Persoonlik hier ingryp! Die gevolg was dat die Evangelie regoor die Westerse wreld uitgesprei het tot in die hartjie van “Babel”, Rome!

Ek en jy hoor elke Sondag die boodskap in die erediens. Die vraag is: wat maak ons daarmee? Bly dit net by hoor? Geniet ons die mooi preek en gaan dan onveranderd huistoe? Die idee is dat ons dit wat ons hoor, die boodskap wat die Heilige Gees aan ons oordra deur die prediker, in die praktyk moet gaan toepas. Hoeveel keer het ons nie al die opdrag gekry om die Evangelie aan almal wat ons tekom oor te dra nie. Hoeveel van ons het al ooit tot daardie aksie oorgegaan? Is ons nie dalk in presies dieselfde bootjie as die skare wat op die strand gestaan en luister het na Jesus se gelykenis, en dan onveranderd huistoe gegaan het nie?

Ek wil vanoggend weereens ‘n versoek rig dat jy asseblief vir my adresse sal stuur van persone wat graag hierdie boodskappies sal wil kry.

Gebed:

Here, ek wil vanoggend om vergifnis vra dat ek U boodskappe aan my so dikwels verontagsaam - dit hoor, maar nie gaan uitvoer in die praktyk nie.