Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 3 Julie

Die Doodsonde

Matteus 12:22-37

 Die onvergeeflike sonde, die sonde teen die Heilige Gees het elke Christen-gelowige al seker die een of ander tyd koue rillings langs sy ruggraat af gegee. Het ek nie dalk die een of ander tyd daardie sonde gepleeg nie? Dalk het ek onwetend die doodsonde gepleeg, en nou dink ek dat ek op pad hemel toe is, maar inderdaad is die hel my voorland! Sulke rillergedagtes het al deur menige gelowige se kop gemaal.

Maar kom ons begin voor: In hierdie perikoop word gepraat van drie houdings teenoor Jesus: ‘n halfhartige houding vr Hom, ‘n heelhartige houding tn Hom en ‘n heelhartige houding vr Hom.

Wanneer die mense ‘n blinde, stom man na Jesus bring, is dit iemand met ‘n baie ernstige gebrek. G’n wonder hulle het hom beskou as onder die mag van ‘n bose gees nie. Dit was, terloops, ‘n algemene beskouing van daardie tyd wanneer iemand ‘n groot gebrek gehad het. Wanneer Jesus die man gesond maak, is daar twee reaksies: sommige mense wonder of Hy nie dalk die Seun van Dawid is nie. Met ander woorde, daar is iets van ‘n erkenning dat Hy die Messias is.

Lynreg teenoor hulle halfhartige “Ja????” is daar die heelhartige “NEE!!!!” van die Farisers. So sterk is hulle “nee” dat hulle Jesus daarvan beskuldig dat Hy duiwelse magte gebruik om bose geeste uit te dryf. Wat ’n verskriklike aanmerking om te maak! En terselfdertyd so verskriklik belaglik absurd!

Jesus antwoord hulle in twee dele: ‘n logiese deel en een wat geloof vra. Logies verduidelik Hy dat die duiwel mos nie teen sy eie demone sal draai nie, want dan ondermyn hy homself. En terloops, die Farisers se eie leerlinge dryf ook bose geeste uit - dan veroordeel hulle mos hulleself. Sy tweede antwoord vra iets meer: In geloof moet jy kan sien dat hierdie genesing deur die Gees van God geskied, en dat die Koninkryk naby gekom het. Jesus is die Een wat sterker is as die duiwel - Hy het die sterk man (Satan) vasgebind. Dit help nie dat jy net halfhartig instem dat Hy dalk die Messias is nie - jy moet heelhartig ‘n keuse VIR Jesus maak en Hom met oorgawe vlg voordat jy werklik kan s dat jy aan Sy kant is. Jesus vra jou totale, volle lojaliteit.

Dit bring ons dan by Jesus se uitspraak oor daardie omstrede en goed-gedebateerde onderwerp: die sonde teen die Heilige Gees. Dit gaan hier oor teenstanders van Jesus wat lasterlike dinge aan Hom toeskryf, soos byvoorbeeld dat Hy met die gees van die bose vervul is, en nie met die Gees van God nie.

Ek het in ‘n vorige dagstukkie ges dat die Farisers eintlik ‘n doodgoeie klomp is - goeie kerkmense wat die wet tot in sy kleinste besonderhede onderhou. Maar onder daardie dekmantel van vroomheid skuil ‘n vrot, inherente boosheid. Hulle weier om enigiets goed in Jesus te sien, en selfs wanneer Hy ooglopend ‘n Goddelike genesing doen, dan maak hulle dit af as duiwelswerk. Wanneer Jesus hierdie uitspraak maak oor die onvergeeflike sonde, dan gaan dit nie oor iemand wat uit onkunde vir God verwerp nie, of ‘n gelowige wat ‘n verskriklike sonde begaan nie, maar oor teenstanders van die Evangelie van Christus wat doelbewus, teen hulle beterwete in, uit die boosheid van hulle hart weier om God se reddingsdade te erken, en dit aan die duiwel toe te skryf.

Wat s dit vir jou en my vandag?

Eerstens dat jy as gelowige wat Jesus heelhartig dien, jou nie mag kwel met die gedagte dat jy dalk in die verlede die onvergeeflike sonde gedoen het nie. Jy het dan immers God se verlossing en vergifnis alreeds ervaar! God gaan nie terug op Sy Woord nie - As Hy vergewe het, dan is Sy vergifnis volmaak.  Ek glo vas dat gn mens wat hierdie verskriklike sonde gepleeg het ooit die geringste hunkering sal h om God te aanbid nie - om ‘n verhouding met Jesus, die enigste Verlosser te h nie. Dus kan elke gelowige maar rustig wees hieroor.

Maar in die tweede plek durf ons ook nie hierdie uitspraak as ‘n wapen gebruik om mense te verdoem wat Jesus openlik verwerp nie. God se oordeel oor iemand wat hierdie verskriklike sonde begaan is skrikwekkend, maar dit kanselleer nie God se onpeilbare liefde en genade en geduld met mense uit nie. En dit gee ook aan niemand die reg om namens God te wil besluit wie vir ewig verlore is en wie die ewige lewe gaan ontvang nie. Menige mens wat deur gelowiges as totaal verlore afgeskryf is, het Jesus gevind. Selfs uitgesproke sataniste, wat seker die ergste vorm van teenstand teen God is, het al Jesus se verlossing ervaar. Die moordenaar wat langs Jesus aan die kruis gehang het, is vir ons ‘n blywende herinnering aan God se groot genade.

God is Liefde en genade! Hy wil nie dat ‘n enkele sondaar verlore gaan nie. Maar dit vra iets van daardie sondaar - hy moet met ‘n heelhartige “Ja!” vir God kies, en daardie geskenk van die ewige lewe wat God aanbied aanvaar.

Gebed:

Here, dankie dat U my uitgekies het, en dat U aan my die ewige lewe gegee het. Dankie dat U al my verskriklike sondes uit my verlede totaal vergewe het en my nuut gemaak het.