Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Donderdag 29 Junie

Wette en Tradisies

Matteus 12:1-14

 Ds. Daantjie kry toe mos ‘n beroep na ‘n dorpie iewers op die Natalse platteland. Die Here l dit hom op die hart dat hy daardie beroep moet aanvaar. Sommige van sy kollegas waarsku hom dadelik dat dit maar ‘n moeilike gemeente is, maar hy het vrede in die hart. En so land hy toe op die pragtige dorpie, Greytown. Dit was ‘n groot fees toe die inwoners hom daar verwelkom, maar hy sien sommer dadelik dat iets nie pluis is nie. Die manne in swart lyk vir hom beswaard, maar niemand durf iets s nie. Ds. Daantjie is nou nie ’n man wat ’n moordkuil van sy hart maak nie, en weldra roep hy die hoofouderling nader. “Wat is fout? Ek voel aan dat hier iets krap!”

“Broer”, sug die ouderling, “Waar is jou manelpak dan?” Ds. Daantjie is skoon uit die veld geslaan. Hy het nog nooit in sy lewe ‘n manelpak besit nie! “Dit is tradisie dat die kerkraad, en veral die predikant hier ‘n manel dra,” lig die man met die lang, somber gesig hom in. Ds. Daantjie wil nog protesteer, maar die ouderling s “Dominee, op daardie preekstoel sal jy nie klim as jy nie ‘n manel aanhet nie!” En daarmee is die saak afgehandel.

Nou ja, geldjies was maar bitter skraps, en om nou sulke duur klere te moet loop koop……. maar gelukkig kom ‘n weduwee tot sy redding. Haar oorl’e man se manel, wat hy die afgelope vyftig jaar of wat gedra het, hang daar nutteloos in die kas. Hy is nou wel al skoon groen deurgeskif op plekke, maar ‘n manel is mos maar ‘n manel! En so het hy vir die volgende paar jaar Sondag-vir-Sondag in sy afgeleefde manelpak gepreek. Korrelkop wat hy was, het hy geweier om ‘n nuwe een te koop. Maar die gemeente was tevrede, want die tradisie het behoue gebly.

‘n Verspotte situasie, sou jy dalk s.

Jesus en Sy dissipels is op pad. Dis was ‘n harde dag en die manne is honger. Die pad wat hulle loop, neem hulle deur ‘n koringland. Die sappige, vetgeswelde groen koringare l hier as’t ware op ’n skinkbord voor hulle, en dit maak hulle nou nog net meer honger. Ingedagte loop hulle hier en daar are en pluk, en kou so in die loop. Daar is absoluut niks daarmee verkeerd nie, buiten vir een baie groot probleem, die feit dat dit op ‘n Sabbat is. Die valko van die Farisers mis nie hierdie verskriklike, ongeoorloofde daad nie. Daar staan tog immers baie duidelik in hulle handleiding: “64 Ongeoorloofde dinge op die Sabbat” dat jy gn graan mag pluk op die Sabbat nie. Om koringare te pluk is niks anders nie as om te oes. En om te oes is mos werk! Die Skrif s baie duidelik dat jy op die Sabbat nie mag werk nie. Jesus word geroskam oor Hy nie toesien dat Sy leerlinge die wet onderhou nie.

‘n Rukkie later kom Jesus en Sy leerlinge in ‘n sinagoge aan. ‘n Man met ‘n gebreklike hand word na Hom gebring. Dit is duidelik ‘n lokval om te sien of Hy die verskriklike ongeoorloofde ding sou doen om die man op die Sabbat gesond te maak. Die Farisers is uit op ‘n missie om Jesus te probeer vastrek.

Ek dink Jesus moes seker al baie moedeloos gewees het met hierdie klomp. Kyk, hulle was doodgoeie mense, en hulle het baie goed bedoel, want met hulle wette en tradisies wou hulle God dien. Maar hulle het toet-en-taal die punt gemis oor waaroor diens aan God nou eintlik gaan. Vir hulle het alles gedraai om wette en tradisies - Jesus verduidelik vir hulle wat dit eintlik beteken om God te dien. Dit moet gaan oor barmhartigheid en liefde! Nee, Hy skiet nie die wet af nie, maar die wet is daar vir ‘n baie spesifieke doel. As jy die doel mis, beteken die wet eintlik absoluut niks! Vir die Farisers het dit bloot gegaan om die onderhouding van die wet tot in sy kleinste besonderhede, maar hulle het nooit probeer uitvind waarom die wet daar is nie.

Die doel van die wet is tweeledig: eerstens as ‘n riglyn oor hoe om God lief te h, en tweedens as ‘n riglyn oor hoe om jou medemens lief te h. Wat die Sabbatswet betref: die Sabbat was deur God gegee as ‘n rusdag, maar dan spesifiek ‘n rusdag waar jy jou tyd aan God afstaan. Die Sondag, of vir sommige die Sabbat - wat ookal jou geloofsoortuiging hieroor is, mag nooit ontaard in ‘n dag van plesiersug soos wat ons sportmal wreld van ons eis nie. En ons werkgewers moet baie mooi verstaan dat die dag beslis ook nie bedoel is om jouself te verryk of om onnodig werknemers se kragte uit te put nie. Gebruik daardie tyd eerder in diens van God, om jou medemens op te hef en om jou liefde prakties uit te leef. En natuurlik die baie belangrike doel is ook om as broers en susters in die geloof bymekaar te kom om mekaar se geloof te versterk. En dan seker die belangrikste, om as ‘n eenheid die dag aan God te wy en Hom te aanbid en loof.

Maar hier gaan dit nie net oor die Sabbat nie - dit is maar net ‘n klein deeltjie van die probleem. Dit gaan oor verstikkende wette en tradisies wat ‘n mens verhinder om jou liefde uit te leef. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die verpleegster wat ’n paar jaar gelede geweier het om ‘n aborsie uit te voer. Die wet het vereis dat sy dit moet doen, maar dit het nie gestrook met die uitleef van Jesus se liefde nie. Sy is wel vervolg deur die owerhede en sy is haar werk kwyt, maar sy het ‘n reuse oorwinning behaal vir die uitleef van dt wat Jesus gepreek het.

Gebed:

Here, leer my asseblief weer die ware betekenis van U wet.