Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Dinsdag 27 Junie

Kritiek

Matteus 11:2-19

Twee predikante het eenmaal in ‘n sekere gemeente opgetree. Die eerste het swael en vuur gepreek, en in geen onduidelike taal vir die gemeente vertel dat hulle sondes hulle gaan inhaal. As hulle nie tot bekering kom nie is die hel hulle voorland. Hy het hulle sondes by die naam genoem: skinder, huigelary, onmin, owerspel……. Die gemeente is brom-brom huistoe oor hierdie arrogante predikant wat vir hulle wil kom preek, so asof hulle dan nou so danig sondig is!

Die volgende Sondag staan daar ‘n ander predikant op die kansel. Sy preek handel oor genade en liefde. Hy vertel vir hulle hoe lief God hulle gehad het, en wat Jesus alles moes deurmaak om te betaal vir hulle, hierdie gemeente se sondes. Weereens is die gemeente daardie Sondag brom-brom huistoe oor hierdie soetsappige preek. Hierdie man se preek het g’n vleis om die lyf gehad nie! Hulle is immers intelligente mense wat ‘n preek met redenasies en stellings wil hoor. Hierdie preek was vir dommies!

Ai tog! ’n Dame vertel eendag vir my dat sy getel het hoeveel keer die predikant daardie oggend ‘n sekere woord herhaal het. Waaroor het die boodskap die oggend gegaan? Nee, dit kon sy nou nie juis onthou nie! Sy het beslis nie die boodskap van daardie oggend se preek gekry nie! Vir die dominees en pastore wat vanoggend hierdie oordenking lees, wil ek net s: jy is in baie goeie geselskap! Jesus het presies dieselfde probleem gehad. Selfs Johannes die Doper het nie Jesus se boodskap mooi gekry nie, want hy het begin twyfel. En dan merk Jesus terloops op dat daar “onder die mense op die aarde niemand gebore is wat groter is as hy nie!” Johannes het gepreek dat die Messias sou kom om mense te oordeel, en die berigte wat hy daar in die tronk hoor het absoluut niks met oordeel te make nie. Hy was so vas oortuig daarvan dat Jesus die Messias is, maar nou preek Jesus net oor liefde en Hy maak mense gesond. Wat het dan van die oordeel geword? Moontlik is dit die soort gedagtes waarmee Johannes geworstel het.

As jy dalk dink dat Johannes probleme gehad het, dan moet jy net hoor wat die ander mense se probleme was: In die eerste plek wou die meeste mense gladnie vir Johannes aanvaar nie. Sy asketiese lewenswyse wat hy ingeslaan het het baie mense gladnie aangestaan nie. Hy was die tipiese swael-en-vuur predikant wat gepreek het dat as jy jou nie bekeer nie, jy in die ewige verdoemenis sou ingaan en brand in die ewige vuur van die hel. Hy het van sprinkane en wilde heuning geleef, iets waarvoor die meeste mense hulle dood wil gril! En sy mode-smaak het veel te wense oorgelaat, rowwe klere van kameelhaar.

Dan het Johannes ges nt wat hy wou! Hy was nie bang om enigiets vir enige iemand te s nie. Selfs die koning en sy onsedelike vrou het onder sy skerp tong deurgeloop. Daardie einste skerp tong het uiteindelik daarvoor gesorg dat Johannes se bebloede kop op ’n skinkbord by die koning se partytjie ingedra is. Ek is oortuig daarvan dat Johannes die wet nagekom het tot in die kleinste detail. Hy sou waarskynlik nooit ‘n druppel wyn drink nie. Die mense het ges hy is koekoes!

Toe verskyn Jesus op die toneel, en Hy preek liefde en genade. Hy meng met almal, selfs onrein heidene, gehate Samaritane, prostitute, melaatses, tollenaars en sondaars. Hy verbreek alle taboes, en gaan eet saam met ‘n klomp tollenaars en sondaars. Hy verontagsaam die Farisers se streng Sabbatswette. Jesus word uitgekryt as ‘n “vraat en wynsuiper”, want hulle het verwag dat Hy soos Johannes ook ’n asketiese leefwyse moes h.

Sou Jesus aanvaarbaar gewees het as Hy soos Johannes was? Stellig nie, want hulle het dan vir Johannes verwerp! Die punt is: Hoewel beide Johannes en Jesus van God kom, kon nie een van die twee vir Israel tot inkeer beweeg nie. Dit is nie net Israel se wispelturigheid wat hier tot uiting kom nie, maar ook hulle hardkoppigheid. God het op totaal uiteenlopende maniere gewerk, maar niks is vir hulle goed genoeg nie. G’n wonder dat Jesus later die oordeel uitspreek oor Israel se onboetvaardige stede nie.

Ja, ons skud vandag ons koppe oor die Jode se hardkoppigheid. Maar moenie te gou oordeeel nie, want wat hier beskryf word is eintlik die geskiedenis van die mensdom: God oorlaai ons met bewyse van Sy genade en liefde en guns, en ons is met niks hiervan tevrede nie. Ons probeer foutvind met elke ding wat vir ons voorgehou word, en die boodskap van elke prediker word gekritiseer of in twyfel getrek. Predikers wat deur die Heilige Gees s wat die Here hulle op die hart geplaas het.

Kom ons bid dat Hy wat genadig is, die mensdom (ook ek en jy) se o sal oopmaak dat ons Sy genade en liefde sal raaksien. Dat ons die ware Jesus sal raaksien, en ons ore sal oopmaak dat ons sal kan hoor wat Hy vir ons s en ons harte ontvanklik sal maak vir Sy Woord en sag sal maak sodat ons waarlik Sy liefde en genade sal kan beleef en uitleef volgens Sy wil.

Gebed:

Here Jesus, ek aanbid U vanoggend vir Wie U werklik is. U is God en die Skepper van die Heelal en die Koning van alle konings, maar bo alles is U my Verlosser en Vriend!