Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 26 Junie

Die Naald in die Hooimied

Matteus 10:34-11:1

 Jy weet sekerlik wat die spreekwoord: Om ‘n Naald in ‘n Hooimied Te Kry beteken. Dit beteken letterlik dat jy ‘n totaal onmoontlike situasie beleef. Daar is met ander woorde gn manier om daardie situasie op te los nie. ’n Paar jaar gelede was daar ‘n TV program uitgesaai waar iemand beweer het dat daardie spreekwoord nie letterlik opgeneem kan word nie, en dat ‘n mens wl die onvindbare naald in die hooimied kan opspoor. Onmoontlik? Wel, hulle het aan twee spanne die opdrag gegee om al hulle kreatiwiteit te gebruik om elkeen vier naalde in ‘n hooimied op te spoor. Elke span het gaan sit en beplan hoe om hierdie taak moontlik te maak, en toe het iemand in twee reuse hope strooi vier naalde weggesteek. Die een span het die strooi bietjie-vir-bietjie verbrand en deur die as gesif vir ‘n naald. Die ander span het die strooi stukkie-vir-stukkie in ‘n watertrog gegooi en met ‘n magneet die naald probeer opspoor. Na baie ure se harde werk is al die naalde toe wl opgespoor. Wat gelyk het na ‘n totaal onmoontlike taak, was toe tg moontlik. Terloops, die water-en-magneet-span het uiteindelik gewen! Die spreekwoord, om ‘n naald in ‘n hooimied te soek, sal voortaan dus vir my nie meer hltemal dieselfde betekenis h nie!

Ons kry vanoggend met ‘n tweestrydigheid van ‘n hl ander aard te doen as ons lees wat Jesus vir Sy dissipels ges het voordat hulle uitgegaan het. Ons het nog altyd geleer dat Jesus vrede bring. Hy is immers die Simbool en Bron van VREDE. En nou s Jesus vir Sy leerlinge dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar TWEEDRAG en selfs vyandskap. Dit maak nie sin nie! Om dit erger te maak, praat Hy spesifiek van tweedrag tussen mense wat baie naby aan mekaar is, tussen ouers en kinders, man en vrou! Hoe dan nou? Net 'n paar sinnetjies terug leer Jesus hulle om hulle gashere vrede toe te wens, en nou kom s Hy hierdie verskriklike ding. Hoe moet ons dit dan nou verstaan?

Deur die eeue heen is hierdie gedeelte dikwels verkeerd opgeneem, en het dit onder andere daartoe gelei dat monnike hulleself in kloosters opgesluit het om hierdie woorde letterlik te vertolk. Om, met ander woorde, Jesus voluit te volg, moet jy letterlik 'n keuse tn jou gesin maak, want jy kan nie jou gesin n Jesus liefh nie, s het hulle geglo. Later het die sogenaamde bevrydingsteologie gevolg, waar daar 'n soort heilige oorlog gevoer word teen alle vorme van politieke verdrukking.

Wat dan van die gebod: Eer jou vader en jou moeder? Dan weerspreek jy mos die gebod? Hoe moet ons dit verstaan?

Ons moet allereers na die agtergrond en bedoeling van hierdie woorde kyk en dit verstaan voordat ons kan weet wat Jesus bedoel. In Miga 7:5,6 lees ons dat een van die tekens van die eindtyd sal wees dat gesinne uitmekaar sal skeur omdat hulle verskillend glo. Matteus se gemeente het die begin van die eindtye beleef. In die samelewing van daardie jare was gesinsbande, ook van die uitgebreide gesin geweldig belangrik. Lees gerus die kosbare boekie: "Vensters wat die Woord laat Oopgaan" deur Joyce Malina, wat 'n wonderlike agtergrond gee op die leefwyse van die mense van daardie tyd. Wanneer dit dan gebeur het dat sekere lede van so 'n gesin Jesus as Verlosser aanvaar het, was hulle net eenvoudig uit die gesin geskop. Dit was 'n reuse ramp vir so 'n gesin.

Vandag is dit steeds so, veral in sekere gelowe. Wanneer slegs 'n gedeelte van 'n gesin Jesus as Verlosser aanvaar het, is daar verdeeldheid in die gesin. Waardes verskil, en daar is gedurigdeur stryd en onmin. Wanneer 'n Moslem vir Jesus ontmoet, raak hierdie verdeeldheid bitter ernstig. So 'n persoon word nie alleen totaal afgesny van alle familiebande nie, maar ook van sy vriendekring. Hy word beskou as 'n verraaier en 'n ketter, en dikwels word hy volvry verklaar. Enigeen wat hom tekom het die volle reg om hom dood te maak! Sulke persone word dan ook dikwels in sommige dele van die wreld tereggestel, onthoof.

Natuurlik soek ek as kind van God nie hierdie verdeeldheid nie, maar daar is keuses om te maak. Die verkeerde keuse het 'n verskriklike einde!

In die laaste paar verse voordat Jesus Sy leerlinge uitstuur, troos Hy hulle, deur eerstens die absolute verbondenheid van Sy dissipels aan Hom te beklemtoon. Staan jy in Jesus se diens, dan is jy onlosmaaklik aan Hom verbind, en alles wat mense aan jou doen, doen hulle indirek ook aan Hom. Maar dit is nie al nie: daar is ook 'n groot beloning wat wag. Die grootste beloning is nie in hierdie tyd tydens ons tydelike bestaan op aarde nie, maar 'n beloning in die ewigheid, waar ons die res van ons lewe gaan deurbring.

Om op te som: Ons taak as gelowiges, om die Evangelie uit te dra, het baie groot waarde. Dit maak immers die verskil tussen lewe en dood! Absoluut niks mag ons daarvan weerhou om die taak uit te voer nie. Tweedens moet ons besef dat mag en geweld nie die Evangelie versprei nie, maar dienende, oorredende liefde alleen, selfs tot op die punt van lyding en martelaarskap.

Gebed:

Here, ek wil U wonderlike Evangelie die wreld instuur, maak nie saak wat die koste is nie.