Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Vrydag 23 Junie

Vervolg vir jou Geloof

Matteus 10:16-33

 Dikwels is daar dinge in die Bybel geskryf wat vandag gladnie vir ons sin maak nie. Was dit dan nie ‘n groot sonde vir Salomo om so baie vrouens te h nie? Vandag is veelwywery ’n gruwel! Of is dit werklik? Is ons President en ook die koning van Swaziland nie dalk reg om elkeen ‘n streep vrouens te h nie? Dis mos Bybels! En waarom moes die vrouens in Paulus se tyd dan hoofbedekkings dra? Is ons nie vandag verplig om dieselfde te doen nie?

Wanneer ons ‘n gedeelte in die Bybel lees, dan moet jy altyd bewus wees van die omstandighede en agtergrond waarin daardie betrokke stuk geskryf is. Wanneer Matteus hierdie verhaal van Jesus skryf, dan skryf hy dit onder baie spesifieke omstandighede, baie jare nadat die verhaal plaasgevind het. Vandat Jesus saam met die dissipels rondgegaan en gepreek het, tot die tyd waarin Matteus die verhaal publiseer, het daar baie dinge gebeur. Die Jode wat die Christelike geloof aangeneem het, is deur hulle eie mense verag en uitgeskel as verraaiers omdat hulle die Joodse geloof prysgegee het. In baie gevalle is hulle wreed vervolg. Kyk maar byvoorbeeld hoe Paulus voor sy bekering rondgegaan het en mense links en regs in die tronk laat stop het, en selfs betrokke was by die moord op Stefanus. Ja, jy kan dit niks anders as moord beskryf nie! Christene het Paulus gevrees! Later moes hy presies dieselfde paadjie loop, en per geleentheid is hy selfs gestenig en laat l vir dood. Christene het baie swaar gekry, want hulle het hulle hele aansien in die samelewing verloor, en daarom in baie gevalle waarskynlik ook hulle inkomste.

Dit is met hierdie agtergrond in gedagte, dat ons Matteus se Evangelie moet lees. Wanneer hy hier Jesus se woorde aanhaal, l hy spesifiek klem op die gedagtes wat sy gemeente sal vertroos in hulle omstandighede. Wanneer ons dus lees hoedat Jesus Sy dissipels uitstuur, dan is die groot temas wat aangeraak word nie net Martelaarskap nie, maar ook God se bewaring wanneer dit gebeur. Matteus vertel nie net ‘n verhaal nie, maar hy probeer terselfdertyd ‘n sekere boodskap asook troos by sy lesers tuisbring.

In die tweeduisend jaar sedert Matteus hierdie verhaal opgeteken het, het omstandighede natuurlik baie verander, maar selfs vandag nog sien ons dieselfde dinge gebeur waarvan hy skryf. Vandag dien sy boodskap steeds vir ons as troos in dikwels moeilike omstandighede. Dit is veral in die Moslem-oorheersde lande waar die Christen vandag bitter swaar kry en dikwels uitgelewer word ter wille van sy geloof.

Wanneer ons die gedeelte lees, wil dit amper lyk asof die Joodse Christene ‘n klomp moeilikheidmakers was. Dit is egter gladnie die geval nie, en virsker wil die Here nie h dat jy jouself doelbewus ‘n martelaar maak nie. Dit is net eenvoudig nie natuurlik om doelbewus lyding te begeer nie. Wanneer lyding egter onvermydelik is, dan moet jy met waardigheid optree, en juis daardie geleentheid gebruik om die Evangelie eerlik en opreg te verkondig.

Vat nou maar byvoorbeeld die geval toe Paulus en Silas in die tronk was: hulle was eers stukkend geslaan en toe vasgeketting onder in ‘n stinkende, vuil kerker. As dit ek was sou ek sekerlik daar gesit en kerm het en bitter jammer vir myself gevoel het. Wat het hulle egter gedoen? Hulle het lofliedere gesing! Daarmee het hulle twee dinge reggekry: eerstens het dit hulle ‘n bietjie laat vergeet van hulle eie pyn, en het dit hulle beslis beter laat voel. Tweedens was hulle daardeur ‘n getuienis, nie alleen vir hulle mede-gevangenes nie, maar ook vir die owerhede, soveel s dat die tronkbewaarder en sy hele gesin daardie nag nog tot bekering gekom het en Jesus ontmoet het as Verlosser.

Nog ‘n mooi voorbeeld is toe Johannes en Petrus voor die Joodse Raad gedaag is, en die Raad hulle probeer intimideer het om nie verder die Evangelie te verkondig nie. Hulle verweer was: “Dit is onmoontlik om nie te praat van die dinge wat ons gesien en gehoor het nie.” (Hand. 4:20). Hierdie twee manne het nie ineengekrimp van vrees nie, maar hulle totaal aan die Heilige Gees oorgegee. Die woorde en die krag, wat beslis nie hulle eie was nie, het van rens vandaan gekom. G’n wonder dat die raadslede so verbaas was oor die twee nie, want hulle was maar eenvoudige, ongeleerde manne wat moes visvang vir ‘n lewe.

Wanneer Matteus hierdie gesprek tussen Jesus en Sy dissipels weergee, is ons geneig om ons blind te staar teen die vervolgings en lyding en selfs doodsdreigemente. Maar eintlik gaan dit hier baie meer oor God se bewaring, bystand, liefde en onderskraging indien hierdie dinge op jou pad kom. Dit gaan ook verder daaroor dat, wanneer jy ter wille van jou geloof vervolg word, jy jou nie moet verset, en met geweld die evangelieboodskap beklemtoon nie. Gee jouself eerder aan God se genade oor. Dra Jesus se dienende, oorredende liefde uit, selfs tot op die punt van lyding en martelaarskap.

Gebed:

Here, baie dankie vir die bevestiging ook weer vandag dat U in alle omstandighede ons sal dra, selfs ook wanneer ons vervolg word ter wille van die Evangelie. Dankie vir U wonderlike troos.