Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Dinsdag 20 Junie

Ons kan Sien!

Matteus 9:27-34

 Mens staan verstom as jy sien wat vandag gedoen word om die lewe vir ‘n blinde persoon normaal te maak. Die rekenaar programmering om rekenaars ook vir blindes toeganklik te maak, is verstommend. Baie blindes is net so tuis voor ‘n rekenaar as siende persone. Teksherkenning wat rekenaarteks omskakel sodat jy kan hoor wat geskryf is, is natuurlik al ou nuus. Maar tot dusver was dit slegs in Engels beskikbaar. Joost van der Westhuizen was egter ‘n groot dryfveer om dit ook in Afrikaans beskikbaar te stel, en vandag kan blindes nou in suiwer Afrikaans hoor wat op hulle rekenaarskerm staan.

Ek het die grootste bewondering vir blindes wat ‘n absoluut normale lewe lei en ‘n doodgewone dagtaak uitvoer ten spyte van hulle gebrek. Jare gelede het ek bevriend geraak met ‘n blinde krel in Welkom, Staffie Pelser, ‘n fisioterapeut. Hy was ook intens betrokke by sy gemeente, en veral by die jongmense, waar hy dikwels ‘n Bybelvasvra georganiseer het. Die vernuf om die Bybel met sy vingers te lees in Braille, het my asem weggeslaan.

Maar tog was daar dinge in die lewe waarna hy gesmag het. Ek onthou van die dag toe ons met ‘n jongklomp vir die dag op iemand se plaas gekuier het. Die plaasboer wou die kinders laat voel hoe dit is om ‘n geweer te hanteer, en elkeen kon ‘n paar skote skiet na ‘n teiken. Staffie wou ook sy beurt h. Ek onthou die kinderlike genot en hoe hy gekraai het van lekkerkry toe hy vir die eerste keer in sy lewe ‘n geweer se sneller kon trek .

Vir blindes in Bybeltye was dit nie so maklik nie. Hulle het nie dieselfde geleenthede en opleiding gehad as vandag nie, en hulle was totaal afhanklik van die samelewing en hulle familie. Hoe moes baie van hulle nie daarna smag om ‘n volwaardige deel van die samelewing te wees nie en ook ‘n eie huisgesin te kon h en vir hulle te kon sorg.

Hoe moet dit voel om blind te wees vir die grootste deel van jou lewe, en dan skielik, een dag weer helder te kan sien? Watter soort van ervaring moet dit nie wees om skielik alles te kan sien waaroor jy al die jare gewonder het nie! Dink net: dalk weet jy nie eers hoe jou lewensmaat met wie jy al soveel jare getroud is, lyk nie, en skielik sien jy hom of haar van aangesig tot aangesig.

Twee blindes het eendag ’n sprankie hoop gekry in hulle lewe. Hulle het gehoor van die wonderlike dinge wat gebeur deur Jesus. En dan gebeur dit een mooi dag dat hierdie einste Jesus in hulle omgewing is. Sal Hy nie dalk iets vir hulle kan doen nie? “Ontferm U tog oor ons, Seun van Dawid!” skree hulle dus wanhopig wanneer hulle die skare by hulle hoor verby loop. As Hy hulle tog maar net sal hoor! As Hy tog maar net op hulle pleidooi sal agslaan!

Vir ons moderne mediese wetenskap is dit vandag moontlik om in sommige gevalle weer vir ‘n blinde persoon sy sig te kan gee. Waar ‘n katarak tot ‘n paar jaar gelede nog permanente blindheid beteken het, is dit vandag net ‘n klein operasietjie om ‘n nuwe lens in die oog in te plant om jou weer te laat sien. In die Bybelse tyd was daar egter geen genesing vir blindheid nie. Hierdie twee manne het dus die absolute onmoontlike van Jesus gevra. Hoe reageer Hy? Hy wil weet of hulle werklik glo dat hulle gesond kan word. So groot is hulle begeerte om hierdie een ding in hulle lewens te kry, dat hulle onomwonde antwoord: “Ja Here!”

Ek kan nie eers begin om te begryp hoe dit moet voel om jou hele lewe lank in duister gehul te wees nie. Die asemrowende wonderwerk wat volg, waar hulle skielik helder kan sien, oorheers hulle lewens. Jesus probeer hulle nog stilmaak, maar dit is onmoontlik vir die twee om stil te bly oor daardie wonderlike ding wat met hulle gebeur het. So ver as wat hulle gaan, vertel hulle opgewonde vir almal wat gebeur het.

Die vraag is of geloof altyd ’n voorwaarde is vir genesing? Sommiges sal “Ja” s, maar ons moet besef dat Jesus nie volgens vaste resepte optree nie. Petrus se skoonma is byvoorbeeld genees sonder dat sy daarvoor gevra het. Die fokus l nie op die voorgeskrewe prosedure nie, maar die erkenning van Jesus as die ware Seun van God. Hy is die Een wat omgee vir gewone mense soos ek en jy. As ons Jesus met hierdie oortuiging en verwagting nader, sl ons ook Sy barmhartigheid ervaar.

In die volgende perikoop verneem ons van ’n stom man. Die arme krel was in die mag van ’n bose gees. Wanneer Jesus hom egter gesond maak, mor die kerkleiers. Volgens hulle gebruik Jesus die mag van die duiwel om bose geeste uit te dryf. Wat ‘n verskriklike ding om te s! Vandag word dit steeds gedoen, en dikwels word die werk van evangeliste wat onkonvensionele metodes gebruik, afgeskiet deur sommige kerkleiers. Ons moet baie versigtig wees voordat ons sommer oordeel. As iets nie vir jou reg lyk nie, moet jy dit eers deeglik gaan toets aan die Skrif, en daarna moet jy bitter seker maak van jou saak voordat jy dit aan die duiwel toeskryf.

Matteus se verhaal van die blindes herinner ons ook aan ‘n ander soort blindheid: geestelike blindheid! Het jy al genesing daarvan gekry? Indien wel, bly jy stil daaroor? Of maak jy soos die twee wat Jesus genees het, en basuin dit uit aan die hele wreld? Moenie stilbly nie! Jubel dit uit!

Gebed:

Here, ek wil dit uitjubel van vreugde - U is die groot geneesheer wat selfs geestelike blindheid genees - wat ook my eie geestelike blindheid genees het!