Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 5 Junie

Doen Goed Aan Ander

Matteus 7:1-12

As daar een gedeelte in die Bybel is wat ons aspris verkeerd verstaan, dan is dit die gedeelte uit Jesus se bergpreek van die splinter in die oog en die prels voor die varke. Hoe dikwels het jy, en beslis ek ook, nie al vir iemand ges: “Gaan kyk eers na die balk in jou oog voor jy na die splinter in my oog kyk!” nie? En hoeveel maal in jou lewe het jy nie al vererg opgemerk dat jy nie jou prels voor varke gooi nie? Wat presies het Jesus met hierdie uitdrukkings bedoel?

Dit gaan hier oor die idee van “Oorvloediger Geregtigheid” wat Jesus probeer tuisbring. Hierdie stukkie kan ons dalk opsom met die woorde: “Doen Goed Aan Ander.” In vers 1 tot 6 verduidelik Jesus hoe ander NIE gedien moet word nie, en in vers 7 tot 12 s Hy hoe dit WEL moet gebeur.

In die eerste gedeelte staan die gedagte uit: “Moenie Oordeel Nie”. Daardie is baie handige woorde om agter te skuil wanneer ons iets doen, en ons wil ons dade probeer regverdig. As jy dit egter doen, misbruik jy die Woord van God, want dit is nooit wat Jesus hiermee bedoel het nie. Jesus wil hiermee vir my en jou s dat ons na ons eie foute moet kyk voordat ons ander mense veroordeel. Op TV sien ons die mense van die arm buurte klippe gooi en betoog omdat daar nie dienslewering is nie. Dikwels moet hulle vir weke gaan sonder water. Daar is nie sanitasie nie. Hulle lewe onder haglike omstandighede. Vir jare nou al soebat hulle en smeek en kla, maar niks gebeur nie. En nou is hulle woedend. Ons eerste reaksie is dat jy nie jou probleme op s ‘n wyse moet hanteer nie. Jy moet dit mos op ‘n “beskaafde” manier doen!

Maar my vraag is: as ek en jy in daardie selfde situasie was, sou ons nie dalk ook woedend geword het nie? Sou ons nie dalk saam ge-toi-toi het nie? Raak ek en jy nie soms woedend in ‘n verkeersknoop nie, veral as die een of ander vent hier voor ons indruk? Of met die totale onbeholpenheid van die een of ander staatsdepartement? Hierdie is maar ‘n voorbeeld, maar ons is bitter gou om mense te oordeel sonder om na onsself te kyk, en eers seker te maak of ons eie lewe skoon en rein is. As my eie lewe nie onbevlek is nie, durf ek nie ‘n ander veroordeel nie! In 1 Kor 9:27 s Paulus dat hy nooit eers daarvan sal droom om iemand anders tot die stryd op te roep as hy self nie eers behoorlik gekwalifiseer is nie.

Maar wat dan van Matteus 18:15-20, waar Jesus pertinent s dat ek my mede-gelowige moet tereg wys as hy sondig? Inderdaad wil Jesus hier juis s dat ek my lewe so moet hou, dat ek die vrymoedigheid sal h om vir my mede-sondaar te kan vertel waar hy sy genade vandaan kan ontvang. Ek gaan hom dus nie uit die hoogte veroordeel nie, maar in nederigheid, en met my eie swakhede in gedagte met hom gesels. Maar eers wanneer ek self behrlik skoongevee het voor my eie deur.

Dit sluit dan ook aan by die volgende gedeelte, want as jy jou “waardevolle raad” uit die hoogte vir iemand aanbied, sal jy net sulke “waardevolle raad” terug ontvang, want daardie persoon sal dit baie beslis nie waardeer nie, en dan is dit soos om jou prels voor die varke te gooi! Hulle sal dit dan net eenvoudig in die modder in vertrap!

Nou hoe moet ek dan my naaste dien? Vers 12 som dit op dat ons aan ander mense moet doen wat ons aan onsself gedoen wil h. Jesus s dat die Wet en die Profete dit bevestig. ‘n Mens moet egter versigtig wees hoe jy hierdie woorde vertolk, want wat vir die een mens lekker is, is vir die ander ‘n pyn. Weereens moet ek beklemtoon dat jy nooit ‘n enkele versie kan neem en dit wet maak nie! Jy moet dit lees in die konteks waarin dit geskryf is. Die norm is hier nie hoe dit vir JOU goed lyk om te doen nie, maar WAT God VEREIS. As ons ‘n bietjie terugblaai deur die dinge wat ons die afgelope rukkie gelees het van Jesus se preek, sien ons hoe God verwag dat ons ons medemens moet behandel. Daar is sekere riglyne, en die belangrikste hiervan is liefde. Dit beteken om uit te reik na jou medemens en selfs ook na jou vyand.

1 Kor 13 vertel vir ons baie mooi presies hoe ons in liefde te werk gaan met hierdie dinge. Daar s Paulus onder meer dat liefde geduldig is en vriendelik en baie beslis nie grootpraterig en verwaand nie. Boonop dat dit ook nie liggeraak is nie. As ons Paulus se voorskrifte in gedagte hou, kan ons begin om daardie liefde prakties uit te leef soos wat Jesus wil h dat ons dit moet doen. Ons is dit aan mekaar verskuldig! Eers wanneer ons hierdie dinge begin regkry, dan begin ons die wet van God vervul.

Die pynlike vraag is vanoggend: wat gebeur as ek dit nie regkry nie? S nou maar ek probeer hard, maar dit is vir my onmoontlik om my liefde behoorlik uit te leef? Dan vra ek my genadige Vader in die Hemel. Hy staan altyd gereed om goeie gawes vir my en jou te gee. Ja, inderdaad gee Hy selfs ook die gawe van Sy liefde waar ek en jy so ver tekort skiet, sodat ons ook daardie liefde tot ons volle potensiaal kan uitleef, nie alleen teenoor God nie maar ook teenoor my medemens.

Gebed:

Here, ek bely vanoggend dat ek dikwels so beterweterig is - so graag die splinters in ander se o wil raaksien terwyl ek self ‘n reuse balk in my eie oog het. Vergewe my en lei my asseblief op die regte pad - die pad van volkome liefde.