Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 29 Mei

So Bid Mens (2)

Matteus 6:9-15

In die vorige dagstukkie het ons gesien dat Ons Vader in die hemel is en dat ons Sy wonderlike Naam moet heilig. Ons besef ook terde dat Hy die Koning is van die ganse skepping. Hy het elke klein detail daarvan persoonlik beplan en geskep uit niks. In Psalm 103:19 sing die Psalmdigter dit so raak oor God se heerskappy oor alles: “Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal.

Die vraag wat jy skerlik sal vra, is as God dan alreeds oor alles en almal heers, waarom moet ons dan nog bid: “Laat U Koninkryk kom?” Dan is ons gebed mos oorbodig?

Die antwoord is eenvoudig: die aarde is n betwisde provinsie in God se Koninkryk. Die duiwel maak daarop aanspraak dat dit sy gebied is. Kyk maar net hoe het hy die Koninkryke van die wreld vir Jesus aangebied tydens Jesus se woestynversoeking! Dit wil so l lyk asof dit sy eie was wat hy wou verruil vir aanbidding. Hy doen hom voor as die vors van hierdie wreld. Alhoewel God se Koninkryk met Jesus ‘n aanwesige werklikheid geword het, weet ons dat dit in hierdie bedeling nog net ‘n voorlopige karakter het. Dit sal eers in die toekoms tot volle verwesenliking kom. Wanneer die groot Dag van die Here aanbreek en die teken van Christus aan die hemel sal verskyn, word dit ‘n finale werklikheid. Dan sal Hy “alle bose magte vernietig” (1 Kor. 15:24) en die Koningskap aan God die Vader oordra. “So sal God alles wees vir alles” (1 Kor. 15:28).

Intussen is dit nodig dat ons, die Vader se kinders, steeds volhardend sal bid: “Laat U Koninkryk kom.” Maar dit gaan oor veel dieper as wat dit op die oog af lyk. Dit beteken dat alle gelowiges dienaars moet wees in die Koninkryk van God. Elke burger van die Koninkryk is in werklikheid ‘n krygsman. Jy word vanselfsprekend ‘n soldaat in die stryd teen die magte van die duisternis. Hy wil juis ons as gewone mense gebruik om die stryd te stry, maar ook om te werk in Sy Koninkryk en die grense van daardie Koninkryk uit te brei as ambassadeurs van Sy Koninkryk.

Ons kan beslis nie die “Ons Vader” bid en niks doen vir die verkondiging van die komende Koninkryk aan alle nasies nie. Soos die twee en sewentig dissipels van ouds moet ons elke geleentheid gebruik om vir mense te s: “Die Koninkryk van God is baie naby” (Luk. 10: 9). As ek bid dat die Koninkryk kom, moet ek bereid wees om burgerskap te aanvaar van hierdie Koninkryk. En saam met burgerskap kom pligte. Maar daar is ook die versekering dat Christus eendag gaan kom om die Koninkryk finaal in besit te kom neem.

As gelowiges verwag ons nie net die koms van die Koninkryk van God nie. Ons bid ook daarvoor, verlang daarna, beywer ons vir daardie nuwe hemel en nuwe aarde wat God belowe het.

Ons het reeds baie duidelik gesien dat God wil h dat ons moet bid en vra. In Jes. 43: 13 het God ges: “Wat Ek doen kan niemand ongedaan maak nie.” Nou beveel Hy ons om voorbidding te doen dat sy Wil moet geskied! Hoe rym dit dan?

Dit beteken natuurlik ni dat God nie sonder ons gebed kan doen wat Hom behaag nie. Die gebed is op stuk van sake nie om die Here se ontwil nie, maar om ns ontwil aan ons gegee. As Hy ons deur die gebed laat deel h aan die volvoering van sy wil, doen Hy dit om ons te leer dat sy wil vir ons die beste is. Kyk nou maar byvoorbeeld hoe ‘n wyse pa te werk gaan. Hy doen sy beplanning deeglik en hy dink aan elke detail. Daarna kom bespreek hy die planne met sy kinders. Hy betrek hulle as’t ware in sy beplanning. Hy het reeds sy huiswerk behoorlik gedoen, so hulle insette sal nie die resultate verander nie. Maar deur hulle te betrek raak hulle opgewonde en entoesiasties. En net so maak ons Hemelse Vader. Hy wil ons betrek by Sy Koninkryksbeplanning.

Wanneer ons dus bid dat God se wil geskied, skakel dit die gevaar uit dat ons in stryd met God se wil sal bid. As ons hierdie bede bid, onderwerp ons ons nie maar gelate aan die wil van God nie, maar ons maak die wil van ons Vader ook positief ons eie wil en begeerte.

In die derde bede word ons geleer om te vra dat die Here se wil op die aarde sal geskied net soos in die hemel. In die hemel geskied God se wil alreeds volledig, want die hemelwesens gehoorsaam Hom ten volle. Daar waar God se woonplek is, word sy heerskappy nie bestry nie. Op aarde gebeur dit nog wel, en daarom die gebed dat dit in daardie opsig op die aarde sal word soos in die hemel.

Laat U wil geskied…” beteken dus: “my Vader, U is wys en goed en liefdevol, ver bo wat ek kan begryp. U wil vir U kinders is volmaak goed, net soos U. Daarom vertrou ek U onvoorwaardelik en begeer ek niks anders nie, as dat U wil tot uitvoering sal kom. Soos in die hemel waar U Koninkryk reeds volmaak is, en die engele as dienende geeste U wil volmaak volbring, laat U wil so ook op die aarde volbring word.”

Gebed:

Here, vanoggend bid ek innig dat U Koninkryk sal kom en U wil sal geskied. Ek verklaar myself dan ook bereid om ‘n volwaardige dienende burger van U Koninkryk te wees. Ek bid dat U my die krag en wysheid daarvoor sal gee.