Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Woensdag 10 Mei

Onderwerp Jou

Matteus 3:13-17

Dit is die jaar 1976 - ek en my Mosbolletjie is jonk getroud, en ons eersteling is nog maar ‘n baba. Ek is vol lewenslus, en ek voel dat ek berge kan versit. Ek het ‘n goeie betrekking in ons familiebesigheid, en die vooruitsig is daar dat ek ‘n direkteur sal word van die maatskappy. En dan kom die verpletterende nuus: die maatskappy is bankrot! Ek is platgeslaan! Ek het sulke mooi ideale gehad vir my gesin, en skielik sit ek op straat. Daar is nie eers geld om my agterstallige salaris te betaal nie. Wat gaan ek doen?

Slegs twee jaar tevore het ek Jesus as my Verlosser ontmoet, en ek is brandend vir die Here. Hierdie is die eerste groot toets vir my, en deur hierdie “terugslag” wil Hy my opbou. Dit is egter iets wat ek gladnie op daardie stadium besef nie. Ek gaan gesels met my ou vriend Charles Haupt, ’n sendeling, en huil op sy skouer. Charles vertel my van ‘n Christelike boekwinkel in Welkom wat juis nou iemand soek om die winkel te bestuur. “Dis ‘n baie klein winkeltjie, en hulle het nie geld om jou ‘n salaris te betaal nie”, moet ek van Charles hoor, “maar hulle sal jou darem blyplek gee, en iets om van te lewe!”

Dadelik is ek opgewonde, en ek besef dat dit die Here is wat my daarheen stuur. Maar terselfdertyd is ek bitter bang, want alhoewel ek hier die geleentheid kry om vir die Here te gaan werk, is die ou salarissie so klein dat ‘n mens skaars daarvan kan leef.

Dan kom die versoeking: ‘n gevestigde konstruksie-maatskappy in Ballito bied my ‘n goeie pos aan wat ek eintlik nie kan weier nie. Boonop is Skoonma bitter ongelukkig oor ons voornemende trek. Wat moet ek doen? Ek bid hard en lank, en soek die wil van die Here. Uiteindelik weet ek: ek moet na Welkom, want die Here wil my daar h. Wanneer ek die besluit neem, is dit asof daar ‘n reuse las van my skouers afval, en ek weet dat God sal voorsien in al ons behoeftes. Skielik sak die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor my gemoed, en met bonsende harte wat nie kan wag om hierdie avontuur te begin nie, vertrek ons na die Vrystaat. Die res is ‘n baie lang verhaal wat ek nie vandag hier kan vertel nie. Dit is ‘n verhaal waar God telkemale voorsien op verrassende wyse. Al wat Hy van my wou vra was om my aan Sy wil te onderwerp en op Hom te vertrou. Hy sou die res doen.

In die verhaal wat Matteus ons vanoggend vertel, het ons ‘n soortgelyke situasie. Johannes die Doper is besig om te doop. Hy verkondig dat mense hulle moes bekeer van hulle sondige lewens, en dan as teken van God se vergifnis oor hulle sonde, moes hulle gedoop word. Dan kom Jesus daar aan en skielik is daar ‘n groot dilemma: Johannes besef dadelik met Wie hy te doene het, en dat dit die sondelose Seun van God, die Messias is. Doop hy vir Jesus, sou dit dalk impliseer dat Jesus wel sonde het, en dit durf hy nie doen nie. Johannes probeer homself uit hierdie situasie uitpraat, maar Jesus moet die wil van God laat geskied, en Johannes het geen ander keuse nie as om toe te gee aan Jesus se versoek.

Vir Jesus beteken dit nie dat Hy ook sonde het nie, maar dat Hy Homself volledig vereenselwig met die sondige mens. Hy, die Skepper-God, die absoluut sondelose, moet nou verneder word om Hom aan die wil van God te onderwerp. (Dit is iets totaal onverstaanbaar vir my as nietige mens!) Oor die volgende drie jaar moet sy dissipels dieselfde van Hom leer, en beland hulle dikwels in situasies wat hulle rooi in die gesig laat. Dit is nie maklik om jou aan God se wil te onderwerp nie, iets wat Jesus se dissipels op die harde manier moes leer. Maar hulle het ‘n Leermeester gehad wat bereid was om hierdie gedagte tot die bitter einde deur te voer en boonop prakties vir hulle te demonstreer.

Om as kind van God die volle pad te stap om aan Sy wil gehoorsaam te wees, is wl moeilik, maar dit beteken nie dat jy dit met ‘n lang gesig hoef te doen nie. Dit behels beslis nie net swaarkry nie! Inteendeel, ek kan vandag daarvan getuig dat dit vir jou ongekende lewensvreugde bring. Jesus het hierdie vreugde alreeds ondervind toe Hy die eerste stap geneem het om Hom aan God te onderwerp. Nadat Johannes Hom gedoop het, gaan die hemel oop, en God Self praat vanuit die hemel, as Hy s: “Dit is My geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.” Terselfdertyd daal die Heilige Gees op Jesus neer en rus Hom toe vir Sy reuse taak, wat begin met veertig dae van afsondering in die woestyn.

Die Here het vir elkeen van ons as gelowiges ‘n taak om te verrig. Hy wil egter h dat ons dit nie halfhartig doen nie, maar voluit gaan daarvoor. En daarvoor is dit nodig dat ek my aan Sy wil onderwerp. Dalk sit jy vandag en worstel met so ‘n taak wat die Here van jou vra, en jy is bang. As jy net maar bereid is om te doen wat die Here vra, sal Hy jou ook die volle toerusting daarvoor gee. Die Heilige Gees gee jou al die krag en wysheid wat jy nodig het. Dit is beslis ‘n onuitputlike Bron! Maar dit beteken ook dat jy jou kant moet bring en jou volle vertroue op Hom stel en terselfdertyd jou ten volle aan Hom onderwerp. Glo my: dit is deur en deur die moeite werd!

Gebed:

Here God, Almagtig, ek wil my vanoggend weer opnuut ten volle aan U onderwerp. Heilige Gees, rus my asseblief toe met krag en wysheid en bereidwilligheid.