Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


Maandag 8 Mei

Valse en Ware Koning

Matteus 2:13-23

Matteus gee ‘n kort beskrywing van drie gebeurtenisse kort na Jesus se geboorte. In twee van die gevalle is daar engele wat boodskappe bring, en ons sien dus hier ‘n geval van Goddelike ingryping. Daar is ‘n paar baie vreemdebesluite wat geneem word, byvoorbeeld waarom Josef nou juis na Egipte vlug? En wanneer hy terugkeer na sy geboorteland, waarom gaan vestig hy hom in Nasaret van alle plekke?

Egipte het ‘n baie belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die Joodse volk. Josef was die eerste prominente Jood met Egiptiese bande. Hy het sy loopbaan daar as slaaf begin en toe in die tronk beland vir ‘n paar jaar. Daarna het hy eerste minister van Egipte geword op presies die regte tyd, sodat sy familie gered kon word uit die knellende hongersnood. Dit is dan juis in Egipte waar daardie enkele gesin so voorspoedig lewe dat hulle uiteindelik ‘n volk word om mee te reken. Egipte was dus vir die Jode ‘n plek van toevlug in nood. Die Baba, Moses word hier beskerm deur die Farao se dogter wanneer haar pa die seuntjies uitmoor. Hy kry sy opleiding in die koningshuis, waar die fondament gelÍ word vir sy uitsonderlike leierskap om jare later die Joodse volk na die beloofde land te lei.

Telkemale lees ons deur die verloop van die geskiedenis van persone wat na Egipte vlug wanneer die een of ander groot gevaar dreig. Dit is dus gladnie ongewoon dat Josef juis na Egipte vlug wanneer die engel hom kom waarsku nie.

Herodus die Grote was in die tyd van Jesus se geboorte koning oor Israel. Hy het toe alreeds 37 jaar lank op die troon gesit. Herodus was ‘n uiters slim en geslepe heerser, berug vir sy wreedheid. Hy het selfs sy eie seun laat teregstel! Herodus was fisies ‘n baie sterk man, en hy het die Romeine baie beÔndruk met sy slinkse metodes om belastings te vorder en rykdom aan Rome te besorg. Hy het selfs Dawid se graf beroof, en sodoende die Jode die harnas ingejaag. Hy het ‘n besonderse smaak gehad in argitektuur, en sy bouwerke was baie indrukwekkend. Ongelukkig het hy allerhande uitheemse goed, soos teaters en amfiteaters gebou, wat die Griekse en Romeinse filosofieŽ bevorder het, en terselfdertyd die ortodokse Jode hewig ontstel het.

Maar hy het ook die tempel herbou tot ‘n manjifieke stukkie argitektuur, en daarmee die Jode se vertroue herwin. Sy lewe word gekenmerk deur wreedheid, moord, jaloesie en magsug. Een van die laaste wreedhede is die kindermoord waarvan Matteus skryf. Hy sterf in die jaar 4 vC. (Gister was daar ‘n vraag oor die sterrewonders, en hoe dit dan moontlik was dat dit reeds in 5 vC gebeur het. Jesus is nie in die jaar Nul gebore nie, maar waarskynlik in 5 vC, en ons kan hierdie afleiding maak n.a.v. die feit dat Herodus in 4 vC gesterf het.)

Na die nuus van Herodus se dood, besluit Josef om terug te keer na Israel, nadat ‘n engel hom weereens die opdrag gee om so te maak. Herodus die Grote word egter opgevolg deur sy oudste seun, Herodus Argelaos, ‘n man wat mooi by sy wrede pa geleer het, en ‘n verskriklike humeur gehad het. Tydens ‘n Joodse opstand was hy eenmaal verantwoordelik vir 3000 Jode se dood, en so het hy weereens die Jode die harnas ingejaag. G’n wonder nie dat Josef besluit het om in Nasaret in Galilea te gaan woon. Daar was hy ten minste nie onder Herodus se heerskappy nie! Nasaret het algemeen bekend gestaan as die plek van die Nie-Jode, oftewel die heidene. Dit is ook interessant dat die Christene in SiriŽ (waar Matteus se gemeente waarskynlik was) die bynaam gehad het van Nasareners.

Die verskriklike teenstelling wat ons sien in die geskiedenis tussen die destydse aardse konings en die ware hemelse Koning, is opmerklik. Wreedheid, jaloesie, hebsug, diefstal, moord en magsug was kenmerklik van die Herodus-familie. Hulle was so behep met hulle eie dinge dat hulle selfs mekaar uitgemoor het!

Dit staan in skrille kontras met Jesus, die ware Koning, wat nederig was en wie se lewe gekenmerk was deur liefde, onselfsugtige self-opoffering, mededeelsaamheid, genesing en selfs opwekking uit die dood. Van magsug was daar geen sprake nie. Hy het nie in manjifieke paleise gebly soos die Herodusse nie, maar het in Sy laaste jare nie eers ‘n huis gehad om in te bly nie. Hy het waarskynlik dikwels in die veld moes oornag.

Met Sy lewe het Hy ook ‘n voorbeeld gestel vir my en jou. Hoe volg ons Jesus se voorbeeld na? Nee, dit is sekerlik nie nodig vir ‘n hedendaagse gelowige om te leef soos Jesus geleef het nie. Maar Hy het vir ons deur middel van gelykenisse en preke (die bergpreek) verduidelik watter beginsels in jou lewe belangrik is. Nie om slaafs die wet na te volg nie, maar om te gaan kyk wat die ware betekenis van die wet is. Die een groot ideaal wat Jesus uitgespel het is liefde. Daarvan was daar by die Herodusse absoluut niks, buiten vir hulleself. Liefde vir God in die eerste plek en liefde vir jou medemens. Hierdie begrip is alles-omvattend.

Gebed:

Here, dankie dat U die ware Koning gestuur het om ons, nie alleen te red van sonde nie, maar ook om ons te leer hoe om waarlik te lewe.