Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


4 Mei 2017

God-Met-Ons

Matteus 1:18-25

Waar Matteus sy verhaal begin met ‘n ellelange geslagsregister, is sy beskrywing van Jesus se geboorte kort en kragtig. Maar moenie geflous word deur die bondigheid daarvan nie, want hierdie paar verse behels so baie dat daar reeds boekdele oor geskryf is om dit te probeer verklaar. Hierdie kort perikoop het ook al gesorg vir hewige debatte, en mense kan net eenvoudig nie saamstem oor die betekenis van dit alles nie.

Om mee te begin is daar oor die afgelope 2000 jaar alreeds ‘n gestry tussen die Jode en die Christene oor die aanhaling in vers 23: “Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Matteus het hierdie voorspelling gelees in Jesaja 7:14, waar daar geskryf is: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n Seun in die wreld bring en sy sal Hom Immanuel noem.” Ons as Christen-gelowiges stem saam met Matteus dat hierdie aanhaling ‘n bewys is dat Jesus die Messias is. Die Jode s: “Nooit! Julle weet nie waarvan julle praat nie! Dis Heiligskennis!

Dan is daar verder die gestry tussen die Rooms-Katolieke en die Protestante oor vers 25. Die vraag is of Maria dan ‘n maagd gebly het, selfs na Jesus se geboorte? Boonop stry die ortodokse Christene en die liberale Christene ook nog of ons wel afleidings kan maak uit hierdie Skrifgedeelte oor die maagdelike geboorte van Jesus.

En die hele tyd kyk ons die ganse boodskap van Matteus skoon mis! Ons staar ons so blind teen die twispunte, dat ons gladnie hoor wat Matteus vir ons wil s nie. Matteus se boodskap uit hierdie verse is opgesluit in die Naam wat hy aan Jesus koppel, naamlik Immanuel, wat beteken “God-Met-Ons”. Vir Matteus is dit s belangrik, dat hy die gedagte etlike kere deur die Evangelie herhaal. Van s ’n groot belang is dit, dat hierdie boek begin met hierdie gedagte en eindig met presies dieselfde gedagte in hoofstuk 28:20: “Ek is by julle, al die dae, tot met die voleinding van die wreld.” Matteus omraam dus as’t ware sy hele Evangelie met hierdie stelling.

Maar waarom is hierdie dan so belangrik vir Matteus? Hy wil hiermee s dat Jesus nie maar net ‘n figuur uit die verlede was nie. Hy was byvoorbeeld nie iemand soos Dawid, wat wl ‘n belangrike rol gespeel het en ‘n held was, en nou maar iemand is om te eer vir wat hy gedoen het nie. Inteendeel, Jesus is in die tyd toe hy die verhaal geskryf het (80 jaar na Sy geboorte) steeds net so relevant en net so teenwoordig as in die tyd toe die verhaal afgespeel het. Om die waarheid te s, impliseer Matteus dat vandag, 2000 jaar later, Jesus nog steeds nt so teenwoordig is as daardie tyd! Jesus begelei vir jou en my, Sy kerk op aarde, vandag Persoonlik. As ons Matt. 28:20 reg verstaan, is dit presies dieselfde Jesus wat daardie dag met Sy dissipels gepraat het, wat vandag hier by ons teenwoordig is. Maar eintlik nog veel beter, want intussen het Hy opgevaar na die hemel om daar die ereposisie aan God se regterhand te ontvang, en dus is dit nie meer die Mens, Jesus wat gebonde is aan aardse beperkinge nie. Nou is Hy die Almagtige Jesus, Skepper van die hemel en die aarde, wat vandag by ons is.

Ons sien in hierdie perikoop ook ‘n ietsie van Matteus se siening oor die wet, en die onderhouding daarvan. Wanneer Josef besef dat Maria swanger is, sit hy met ‘n baie groot dilemma: Skande! Die wreld gaan dink dat hy ‘n baie groot skande gemaak het. Maar hy weet dat hy onskuldig is, en dat hy beslis nie die wet van Moses verbreek het nie. Was Maria dalk ontrou aan hom? Hy besluit om die verlowing te verbreek, soos die wet voorsiening maak wanneer daar ontrou was, om die skande weg te steek.

Vir God is dit egter s belangrik dat Hy die hemel as’t ware oopskeur en Sy hemelse boodskapper afstuur om vir Josef tot ander insigte oor te haal. Die engel kom dus en praat met hom en verduidelik wat besig is om te gebeur. Josef word oortuig en hy besluit om nie die verhouding te verbreek nie. Hy sal met sy verloofde, Maria trou, al sou daar dan ook mense wees wat allerhande dinge te s het oor hom. Die wet het hier vir Josef gegaan, nie oor ‘n wettiese rel nie, maar oor iets baie groter. Sy eie goeie reputasie word op die spel geplaas om die ware betekenis van die wet uit te leef.

Oor die volgende 33 jaar sou Jesus telkemale hierdie rel demonstreer. Hy sou die wet “verbuig” of selfs totaal breek om plek te maak vir die uitlewing van die ware betekenis van die wet, naamlik liefde. Hy sou dikwels in die moeilikheid kom hieroor by die ringkoppe. So erg was hulle frustrasie oor Sy nuwe interpretasie van die wet, dat hulle Sy dood gesoek het, en uiteindelik wreed van Hom ontslae geraak het. Maar hulle het nie tred gehou met Immanuel, God-Met-Ons nie, want skaars drie dae nadat Hy vir goed van die gesig van die aarde gevee was, is Hy weer terug - hierdie slag in glorie om vir ewig hier te wees!

Gebed:

Here, ons kan vandag tot U bid en met U praat omdat U Immanuel, God-Met-Ons is. Dankie vir U groot genade.