Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie


3 Mei 2017

Die Geslagsregister

Matteus 1:1-17

Ons het gister gesien dat Matteus se eerste lesers hoofsaaklik Joodse Christene was. Hy begin dus sy verhaal met ‘n lekker ou Joodse geslagsregister, soos wat dit mos hoort. Enige volbloed Jood wil weet presies waar hy vandaan kom en presies hoe sy familie inmekaar steek. Ons ou Afrikaners het presies dieselfde gedoen, en selfs vandag nog is daar mense wat baie lief is vir familie uitl. “Hoe bring!” sou meeste mense s. Wat kan daar nou interessant aan ‘n ellelange lys van name wees? Maar as jy ‘n bietjie mooi gaan kyk na Matteus se lysie, sien jy ‘n paar baie interessante, selfs skokkende dinge.

Matteus begin die geslagsregister by Abraham, die vader van die Jode. ’n Baie goeie plek om te begin, want Abraham was darem nou vir jou ’n man uit een stuk! Hy was ’n gelowige soos wat jy maar bitter selde kry. Delf jy egter ’n bietjie dieper in Abraham se kas, dan kom jy af op ’n paar gruwelike geraamtes! Soos die slag toe hy sy vrou as sy suster voorgestel het aan die farao, en so ampertjies groot moleste veroorsaak het. God het net betyds ingegryp! Abraham het egter nie geleer nie, en later herhaal hy hierdie truuk van hom by etlike geleenthede (Gen. 20:13).

Maar Abraham was ook die vader van die ganse Arabiese wreld. Sy eerste seun, Ismael, die slavin se seun, het later teen Abraham se ander nasate oorlog gemaak. En vandag, duisende jare later gaan daardie selfde oorlog steeds voort. Hoe ironies is dit, dat vandag sowel die Jode as die Arabiese volke, wat hoofsaaklik Moslems is, Jesus as Verlosser verwerp.

Die volgende groot naam in die lys is Jakob, ook bekend as die Bedrier. Selfs die heidense regter, Pontius Pilatus, moes erken dat daar geen bedrog in Jesus is nie. Tg staan die naam van die bedrier, wat selfs sy eie broer se erfporsie gesteel het, pertinent in Sy geslagsregister. So pertinent is dit, dat die ganse Joodse volk na hom vernoem is: Israel. Hierdie naam het hy gekry toe hy met God geworstel het in die Jabbok-drif.

Wanneer die Jode ‘n geslagsregister opstel, is dit slegs die mans se name wat daar verskyn. Matteus doen egter iets ongehoords, en hy sluit vier vrouename ook in. Die eerste een is die baie interessante naam van Ragab. “Maar sy was dan ‘n prostituut!” sou jy wil uitskree. “Dit kan nie moontlik wees nie! Hoe kan Jesus dan uit die geslagslyn van ‘n prostituut kom?” Boonop was Ragab ook ‘n Kananiet, ‘n heiden!

Dit raak egter nog erger, want die tweede vrouenaam is di van die skandelike Tamar wat haar eie skoonpa verlei het en met hom geslagsgemeenskap gehad het. Dan is daar die Moabitiese vrou, Rut, k ‘n heiden.

Die vierde vrou, Batseba se naam word nie eers genoem nie. Sy word slegs beskryf as “die vrou van Urija” om die skande van Dawid se owerspel in te vryf. Terloops, sy was ‘n Hittiet. Wat sake nog erger maak, is die feit dat daardie baie groot naam in Jesus se geslagslyn, Dawid, nie net owerspel gepleeg het nie, maar boonop vir Urija koelbloedig laat vermoor het om Batseba te kon kry.

Wat lees ek in hierdie name? Jesus is onherroeplik verbind tot die doodgewone sondaar-mens! Jesus het nie na hierdie wreld gekom slegs vir die Jode nie, want as dit die geval was, sou ons dalk vandag Sy sending as ‘n mislukking kon bestempel omdat so min Jode Hom volg. Jesus het egter vir die ganse wreld gekom. Ons sien dit duidelik in die laaste hoofstuk van Matteus, waar Jesus se opdrag is om die Evangelie aan die wye wreld uit te dra. In die tweede plek sien ek ook dat Jesus nie net vir die “heilige” mense gekom het nie, maar vir sondaars, selfs prostitute, egbrekers, bedriers en moordenaars. Inderdaad sien ons Hom terwyl Hy aan die kruis hang in Sy laaste oomblikke, waar Hy ‘n veroordeelde rower vryspreek. Die man sou dieselfde dag nog in die paradys wees!

Wie is hierdie Jesus waarvan Matteus skryf? Waarom moet ek Sy volgeling wees? En wat verwag Hy van my as volgeling? Hierdie vrae sal Matteus in die volgende klompie hoofstukke vir ons be-antwoord.

Ons het reeds gesien hoe menslik-gebonde Jesus is. Maar daar is ‘n ander sy van Hom wat Matteus aanraak in hierdie geslagsregister, naamlik Sy Goddelike. Die Goddelike beplanning van Jesus se geboorte word baie subtiel opgesluit in vers 16 en 17, waar Josef nie Jesus se vader genoem word nie, en Maria ook nie Sy moeder nie. Josef word genoem “die man van Maria uit wie Jesus gebore is.” Hieruit sien ons dat Jesus geen aardse vader of moeder het nie, en dit impliseer Sy Goddelike karakter. Verder word die Goddelike ingryping in die planmatige ordening van die geskiedenis benadruk wanneer Matteus noem van die drie maal veertien geslagte van Abraham tot by Jesus se geboorte.

Wat is daar vir my persoonlik opgesluit in hierdie gedeelte? Natuurlik weet ek dat Jesus God is. Ek het dit immers my hele lewe lank geleer, en as sodanig kan ek Hom aanbid. Hierdie gedeelte bring my as mens egter baie nader aan Jesus, en ek kan my swakhede, my sonde, my menswees na Hom toe bring. Selfs lank voor Sy geboorte het Hy reeds hiermee te doene gehad, en Hy weet alles daarvan af. Daar is niemand mer gekwalifiseerd as Hy om my daarmee te help nie!

Gebed:

Here, ek kan U nooit genoeg dank en loof en prys vir al die genade wat U my as mens bewys nie.