Ander Dagstukkies
Vandag se Dagstukkie
Vorige Dagstukkie
Volgende Dagstukkie
Boeke deur Louis Nel
Luister na hierdie Dagstukkie

2 Mei 2017

Inleiding

Die Boek Matteus

Die vraag word dikwels gevra: “Wat moet ek doen om in die hemel te kom?” Die antwoord is eenvoudig: “Glo in Jesus!” So eenvoudig! Die feit is egter dat Hy selfs vir my die geloof gee! So, eintlik doen ek absoluut niks! Ons sing immers: “Genade, onbeskryflik groot, het U aan my bewys.” Gn mens kan sy eie redding verdien nie.

Ons moet egter baie deeglik bewus wees daarvan dat hierdie genade van God beslis nie goedkoop is nie. Jesus het bitter duur daarvoor betaal! As ons dit ligtelik opneem, kan ons dit dalk net kwyt wees. Jesus waarsku in Matteus 7:21: “Nie elkeen wat vir My s: ‘Here, Here,’ sal in die Koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Matteus het dus vir my en jou ‘n boodskap wat ons as gelowiges uitdaag om die wil van God te doen. Die vraag is: hoe doen ek die wil van God? Baie beslis nie om maar net terug te sit en te s “God se genade is genoeg, nou kan ek maar terugsit en ontspan!” nie. In Matteus 28 gee Jesus byvoorbeeld die opdrag om die Evangelie na al die nasies uit te dra. Dit beteken fisies hard werk vir Sy Koninkryk. Jesus se opdrag om mekaar lief te h het verskeie implikasies. Dit is nie maar net ‘n passiewe “Ek het jou lief” nie, maar dit beteken dat dit oorgaan tot die daad. Hy gee die voorbeeld van die barmhartige Samaritaan.

Matteus se boodskap aan my en jou in hierdie boek, is dat drie dinge noodsaaklik is: Glo in Jesus, maar bely ook Sy Naam. En dan moet dit verder gepaard gaan met ‘n lewenswyse wat wys dat ek daardie genade van God ontvang het. My lewenswyse moet een wees van doen wat God van my verwag. Deur so te leef, bewys ek dat my geloof nie maar net lippetaal is nie, maar dat dit eg is.

Wanneer en waarom het Matteus hierdie Evangelie geskryf? Matteus is nie die eerste Evangelie wat die lig gesien het nie, en nog minder is dit die eerste boek in die Nuwe Testament. Al Paulus se briewe was reeds geskryf voor die eerste Evangelie. Markus was waarskynlik die eerste volledige Evangelie. Matteus en Lukas het Markus as ‘n bron gebruik om hulle verhale te vorm. Daar was egter nog ‘n verdere geskrif wat hulle as bron gebruik het. Dit het egter verlore geraak. Matteus het dus nie van nuuts af sy verhaal geskryf nie, maar hy het eers Markus se boek gelees sowel as die ander boek wat iemand geskryf het. En toe, ongeveer in 80 n.C. sy verhaal geskryf Dit was egter baie meer as ‘n duplisering van ‘n verhaal.

As ons kyk na die sterk Joodse karakter van die boek, dan kom jy tot die gevolgtrekking dat dit waarskynlik in Antiogi geskryf is vir die groot aantal Joodse Christene in daardie stad. Hierdie gelowiges het steeds die wet noukeurig nagekom, anders as byvoorbeeld die Griekse gelowiges, en daarom plaas Matteus ‘n sterk klem op die uitleef van die wet.

Waarom het Matteus hierdie boek geskryf? Daar word nie vir ons ‘n direkte antwoord gegee nie, maar wanneer ons sy verhaal lees, kom ons agter dat hierdie nie maar net ‘n boek is oor die geskiedenis van Jesus nie. Dit is iets vl groter. In die eerste plek sien ons hoe Matteus met die term “kerk” en “gemeente” omgaan. Hy sien alreeds die ontstaan van die kerk in sy babaskoene tydens Jesus se bediening.

Dit is nodig dat ons sal weet dat Matteus Jesus se verhaal skryf uit die agtergrond van die gemeente waar hy as skrywer gewoon en gewerk het. Dit was dus nie net ‘n historiese verhaal nie, maar dit was aktueel vir sy gemeente se eie situasie. Die klem het meer geval op sy gemeente se omstandighede. Hulle moes dus uit die verhaal van Jesus en Sy dissipels antwoorde ontdek vir hulle eie probleme en omstandighede.

Vandag moet hierdie boek in presies dieselfde lig lees as wat die mense van 80 n.C. dit gelees het, en antwoorde ontdek vir ons eietydse probleme en omstandighede in hierdie verhaal.

Maar dit is alles uit ‘n menslike oogpunt gesien. As ons deur dit alles onthou dat Matteus hierdie boek geskryf het onder die leiding en inspirasie van die Heilige Gees, kan ons nie anders nie as om te besef dat dit eintlik God is wat Slf hierdie boek geskryf het, net soos al die ander boeke in die Bybel. Hy gebruik gewone mense en inspireer hulle om te skryf sodat daardie geskrifte absoluut tydloos is, net soos wat God tydloos is. Dit laat ‘n mens in verwondering staan wanneer jy ‘n verhaal lees wat 2000 jaar gelede geskryf is in ‘n tyd toe tegnologie nog nie eers ‘n woord was nie. En vandag in ons tye van tegnologiese ontploffing is hierdie boek steeds vars en nuut. Moontlik sien ons vandag nie die probleme van Matteus en sy gemeente raak nie, maar ons lees ons eie probleme en omstandighede hierin.

Ek wil jou dus uitnooi om saam met my deur hierdie boek te stap en met ‘n oop gemoed en nuwe o daarna te kyk. Kom ons maak ons harte oop vir dit wat die Heilige Gees vir ons in 2017 wil s deur hierdie inspirerende boek uit 80 n.C.

Gebed:

Here, dankie vir ‘n Matteus wat gehoorsaam was aan U stem en geskryf het toe U hom daardie opdrag gegee het. Maak my vandag ook gehoorsaam aan U opdragte vir my.