Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Bespot

22 September, 2017
Luister Na Hierdie Dagstukkie Bespot

Matteus 27:26-31

Pilatus het Jesus laat gésel. Dit was ‘n afgryslike straf! Die instrument wat hulle hiervoor gebruik het, was ‘n stok met drie leer-riempies. Aan die punte van hierdie rieme is stukkies yster of tin vasgemaak. Die persoon wat gegésel is, is genadeloos hiermee geslaan.

Die harde klapgeluid wat ‘n sweep maak wanneer jy hom klap, word veroorsaak deur die punt van die sweep wat deur die klankgrens bars. Dit gee jou ‘n idee van hoe vinnig daardie punt beweeg. ‘n Gésel se punte beweeg effens stadiger vanweë die ystertjies, maar dit beweeg steeds bitter vinnig.

Die ysterstukkies het dus die gegéselde se vel oopgekloof en stukke vleis uitgeruk, iets aller-aaklig. Volgens die Joodse reg mag ‘n persoon nooit meer as veertig houe met so ‘n gésel kry nie, dus is daar 39 houe toegedien, sodat die getal 40 nie per ongeluk oorskry word nie. In die rolprent: “Passion of the Christ” word hierdie verskriklike straf baie grafies uitgebeeld, sodat jy naderhand jou oë toedruk om nie verder hierdie bloedige marteling te aanskou nie.

Hierdie was maar slegs die begin van die verskriklike lyding wat Jesus moes deurmaak. Daarna kom die soldate aan die beurt. Matteus sê dat daar ‘n hele leërafdeling bymekaar was. Dit was eintlik maar net sy manier om te sê dat daar ‘n groot klomp soldate bymekaar was, want so ‘n eenheid sou tussen 600 en 1000 soldate wees. Hierdie manne was verveeld, en hierdie bietjie opwinding was natuurlik vir hulle groot pret. Hulle gooi ‘n pers mantel oor Jesus se stukkend-geslaande skouers. Hierdie was die tipiese Hellenistiese koningsgewaad. ‘n Kroon en septer rond die koning se drag af, daarom die doringkroon en stok wat as septer dien. Dan kom natuurlik die gebruiklike verering: “Ons groet U,” gevolg deur ‘n diep spottende buiging.

Die doringkroon het diep en pynlik in Sy kopvel gebrand sodat die bloed oor Sy gesig gestroom het. En terwyl Hy krul van die pyn, kom die bespotting van die riet wat in Sy hand gedruk word wat Sy septer as koning moet wees. En dan, die spottende soldate wat Sy leërmag moet wees. Elke koning het mos ‘n leër…..?

Hoe verskriklik ironies! Inderdaad ís Hy die Koning van die Jode - én van hierdie soldate! Ja, van die hele wêreld. Nog veel meer as dit, Hy is die Koning van die ganse skepping! Waarvan hierdie wêreld maar net ‘n ou bitter klein spikkeltjie is. En wat meer is: Hy dra ook koninklike klere (Matt. 17:2) en ‘n kroon (Openbaring 14:14). In Sy hand hou Hy ‘n septer (Hebreërs 1:8), en Hy sit op ‘n koninklike troon (Matt. 19:28). Boonop het Hy ‘n leërmag tot Sy beskikking (Matt. 26:53) en aan Hom behoort al die mag, nie alleen aardse mag nie maar oor die ganse heelal (Matt. 28:18). Sy Koningskap is egter nie van hierdie wêreld nie (Joh. 18:36), en Sy koningsheerskappy is een van liefde en geregtigheid, anders as dié van álle ander konings!

Die Koning wat ons hier sien, waar die soldate die spot met Hom dryf, sál uiteindelik oor almal heers. Maar eers is daar ’n baie (bitter) belangrike taak wat volvoer moet word. Eers moet dié reg baie duur gekoop word met Sy bloed. Daarom is Hy nou die lydende Koning, en word Hy gespoeg, gespot, geslaan - en gekruisig. Hoor wat sê Jesaja oor Hom:

Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n Man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het Hom nie gereken nie.

Tog het Hy óns lyding op Hom geneem, óns siektes gedra. Maar ons het Hom beskou as iemand wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is Hy deurboor, oor óns sondes is Hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom, deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op Hom laat afkom. Hy is mishandel, maar Hy het geduldig gebly, Hy het nie gekla nie. Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie gekla nie.

Hierdie aangrypende vertelling van Jesus se verskriklike lyding is geskryf meer as 500 jaar voor Jesus se geboorte. Tóg is dit vars, asof dit ‘n koerantberig is van iets wat besig was om op daardie oomblik te gebeur. Jesus se verkriklike lyding het 2000 jaar gelede reeds plaasgevind, tóg is dit vandag nog stééds vars. Dit voel kompleet asof ons in die middel staan van hierdie aaklige gebeure en dat ons nou die woedende skare kan hoor dreunsing: “Kruisig Hom! Kruisig Hom!”

Inderdaad is dit kraakvars, want wat daardie dag gebeur het, het ‘n dírekte invloed vandag op my en jou. Boonop bring Jesaja se woorde van 500 jaar vroeër steeds vandag vir jou en my genesing.

Gebed:

Here Jesus, ek kry bitter seer as ek net dink aan die verskriklike lyding wat U moes deurmaak sodat ek die ewige lewe kan smaak. Maak my vandag opreg dankbaar vir U groot offer, en help my om hierdie dankbaarheid met my hele hart en siel en liggaam uit te leef.

Argiewe


Onlangse Dagstukkies

Bespot
22 September, 2017
Berou - Te Laat?
20 September, 2017
Petrus se Val
19 September, 2017
Skuldig!
18 September, 2017