Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Ons Trek!

18 January, 2018
Luister Na Hierdie Dagstukkie Ons Trek!

Genesis 31:1-18

Laban is ‘n bekommerde man: stukkie-vir-stukkie sien hy hoedat sy rykdom besig is om te kwyn. Hy het veertien jaar van ongekende voorspoed beleef toe Jakob sy veekuddes bestuur het, maar sedert sy ooreenkoms met Jakob is dit nou Jakob wat besig is om vooruit te boer en sy eie kudde wat krimp. Hy het elke skelmstreek in die boek probeer om die gang van sake om te keer, maar elke keer loop dinge net vir hom skeef. En boonop is sy seuns nou ook al baie ongeduldig, want hulle het gedink dat hulle ‘n reuse erfporsie sou kry toe Jakob so gewoel het met die teelprogram. Maar nou sien hulle hoedat hulle erfporsie al kleiner en kleiner word. En dit is alles daardie Jakob se skuld! Hy het hier aangekom met net die klere aan sy lyf, en kyk net waar sit hy nou! Stinkryk! Elke sent wat hy gemaak het, het hy ten koste van hulle en hulle arme pa gemaak!

Jakob kan voel hoe hulle oë hom brand. Boonop het Skoonpa die afgelope ruk baie stug geword teenoor hom. Daar is niks meer van lekker gesels saans om die kampvuur nie. Jakob voel die ongemaklikheid aan, die lug is so dik, jy kan dit met ‘n mes sny as hulle bymekaar is.

En dan, een nag gebeur daardie wonderlike ding. Jakob droom, maar dit is nie ‘n gewone droom nie. Hierdie droom is so helder soos die werklikheid, asof alles in die lewe voor hom afspeel. Wanneer Jakob wakker skrik is hy sopnat gesweet, en nét daar val hy in aanbidding neer voor God, want hy het in die droom vir God persoonlik gesien, net soos daardie nag by Bet-El toe hy die leer gesien het, en God met hom kom gesels het.

In Jakob se droom het hy die onmiskenbare Stem van die Engel van God gehoor. (Die Engel van God is natuurlik nie ‘n engel nie, maar die derde Persoon van die Goddelike Drie-eenheid, naamlik Jesus, die Seun van God). “Jakob”, het die Stem geroep, en toe antwoord Jakob: “Hier is ek!”

Soos by elke vorige geleentheid waar God op só ‘n wyse aan iemand verskyn het, was hierdie ook ‘n baie belangrike saak, want die opdrag wat God aan Jakob sou gee, sou die ganse gang van die geskiedenis verander. Alles moes in plek gestel word sodat die Messias tweeduisend jaar later in Betlehem gebore kon word en op Golgota die finale offer kon bring om die mensdom te bevry van die sondebande. “Jakob, dit is Ek, die God wat jy in Bet-El ontmoet het wat nou met jou praat,” stel die Here Homself bekend. En dan gee Hy vir Jakob die opdrag om weg te trek, terug na sy geboorteland toe.

Jakob weet eers nie mooi hoe om hierdie sensitiewe saak te benader nie. Laban sal hom nooit as te nimmer laat gaan nie, al voel hy die spanning tussen hulle twee ook hóé erg. Jakob is vir Laban te veel werd as bestuurder van sy vee. Sonder Jakob sal alles ten gronde gaan. Maar die vraag is hoe sy twee vrouens oor die saak sou voel? Dit is immers hulle pa, en sulke soort bande verbreek jy nie sommer nie.

Dan besluit Jakob dat die saak nie langer uitgestel kan word nie. “Kom ons gaan stap ‘n entjie,” nooi hy vir Ragel en Lea een oggend. Daar is ‘n reuse vraagteken op hulle gesigte, en hulle kan die spanning aanvoel. In die privaatheid van die oop veld tussen sy skape, verduidelik Jakob vir sy twee vrouens waaroor die saak gaan. “Pa Laban is nie meer dieselfde nie,” begin hy, en die twee stem saam. Hulle het gesien hoe hy die afgelope tyd verander het, amper haatlik teenoor hulle man, en dit nadat hy so hard vir Pa werk. “Hy bedrieg my kort-kort!” Jakob vertel hulle hoe wispelturig die ou man is, en dat hy byna daagliks sy werksvoorwaardes verander. So kan dit beslis nie aangaan nie! “Ja, en hy het ons ganse bruidsprys, die waarborg vir ons voortbestaan opgebruik!” voeg die twee vrouens by. Hulle is sélf nou al dik vir hulle pa se skelmstreke.

En dan laat val Jakob die bom: hy vertel van sy gesprek met God, en dat hulle moet trek na Kanaän. Jakob val amper van sy stoel af as hulle heelhartig saamstem. “Pa gaan oor ‘n paar dae skaap skeer, dan is dit ons kans om ongesiens weg te kom!”

En so word daar haastig opgepak terwyl Laban en sy seuns ver weg is met die skeerdery. Dit was ‘n baie groot trek, want Jakob het baie besittings en vee versamel in die tyd wat hy vir Laban gewerk het. Hy het skatryk geword.

Baie jare het verby gegaan voordat God se beloftes aan Jakob eers begin vorm aanneem het. Ons is gewoonlik te haastig, selfs ongeduldig met die Here as dinge nie dadelik vir ons gebeur nie. Uit eie ondervinding het ek gesien hoe dinge inmekaar pas, dikwels oor baie jare, en dat Hy getrou is. Ons mag nie vir God probeer aanjaag om Sy beloftes te vervul nie! Hy weet presies wanneer dit vir ons die regte tyd is. Jakob moes baie lank wag, maar die seën wat hy daaruit gekry het was onmeetlik groot. Vir jou, liewe leser, wil ek ook vandag sê: Wees maar net geduldig! Op die regte tyd sal Hy ook Sy beloftes aan jou vervul.

Gebed:

Here, dankie dat ek weereens vandag kan besef dat U getrou is. Dankie dat ek kan wéét dat U elke belofte aan my sál nakom.