Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Jubel in jou Swaarkry!

19 June, 2019
Luister Na Hierdie Dagstukkie Jubel in jou Swaarkry!

Hebreërs 10:32-39

Die vervolging van die Kerk van Christus het in alle erns begin kort na Pinkster. Die kerk was nog maar in sy babaskoentjies, en alreeds begin die owerhede planne maak om van die kerk ontslae te raak. Jou eerste reaksie is: “Dis alles die duiwel se werk!” Miskien wel, maar dit was alles deel van God se wonderlike raadsplan! Hy het dit met ‘n groot en wonderlike doel toegelaat. In die eerste plek het hierdie dinge die gemeente in Jerusalem saamgesnoer tot ‘n hegte eenheid, want elkeen van hierdie mense het een gemeenskaplike vyand gehad: die Joodse Owerhede. Later sien ons nog baie groter, asemrowende gevolge.

Wat is die gelowiges se reaksie as die Joodse Raad hulle so verskriklik dreig? Sê hulle dat die kool die sous nie werd is nie, en gaan elkeen maar sy eie paadjie? Gaan sit hulle en bibber van vrees, en kerm: “Wat gaan van ons word?” Inderdaad nee! Dit bring hulle júís bymekaar om saam te bid oor die saak.

Lees gerus Handelinge 4 waar Lukas vertel hoedat hierdie vervolging die jong gelowiges nie van stryk bring nie, maar dat hulle eerder in gebed die hulp van God soek. Maar kyk ‘n bietjie wat vra hulle, nie dat God hulle vyande moet vernietig nie, maar dat God hulle die vrymoedigheid sal gee sodat hulle die Woord kan verkondig. Hulle vra ook dat die Here hulle instrumente sal maak om Sy almag te beklemtoon deur “tekens en wonders.” Dit beteken buitengewone dade wat gelowiges verrig om God se groot mag te weerspieël, en die reaksie van die mense wat hierdie dinge sien gebeur. Hierdie tekens en wonders waarvoor hulle bid het niks te doen met menslike krag of vernuf nie, maar dit geskied alleen in die Naam van Jesus Christus, die Een wat ons God se groot krag kan laat raaksien en ervaar.

Maar dit is nie net “tekens en wonders” wat groot krag het nie. Ons moet nooit die geweldige krag van gebed onderskat nie. Gebed verander dinge! Daardie eerste Christene het dit baie duidelik beleef, toe die plek waar hulle bymekaar was geskud was met die magtige teenwoordigheid van God. Die gelowiges is gevul met die Gees van God. Dit was ook die teken vir hulle dat hulle gebed verhoor is, en dat hulle die nodige hemelse toerusting ontvang het om God se werk verder te gaan doen.

Lukas vertel dat hierdie mense nie nou gaan wegkruip het vir Herodus & Kie nie, maar dat hulle presies die teenoorgestelde gaan doen het, naamlik om die Woord van God met vrymoedigheid te gaan verkondig.

Die bekende spreekwoord lui: “Nood leer bid.” Ongelukkig bid ons dikwels om die verkeerde redes en vir die verkeerde dinge wanneer die nood druk. “Red my, Here!” is ons eerste reaksie wanneer dinge swaar gaan. “Gebruik my, Here!”

Swaarkry laat jou dikwels innoverend dink, en probleme verander in uitdagings. Ons kry dit so dikwels dat iemand wat sy werk verloor, verplig word om wyer te dink. Hy begin sy eie klein besigheid, en weldra ontwikkel dit tot ‘n florerende saak. ‘n Onderwyseres wat aan bande gelê is met Godsdiensonderrig, het haar pousetyd opgeoffer om die Evangelie met kinders te deel. Dit was nie lank nie, toe is daar ‘n skare van kinders wat nog nooit blootstelling aan die Evangelie gehad het nie, wat om haar saamdrom, honger vir die Woord. ‘n Stroom Bybels is deur hierdie kinders opgeraap, en so het die Evangelie nie alleen die kinders bereik nie, maar ook hulle huisgesinne. Onderdrukking van die Woord het hier juis die gevolg gehad dat die Woord versprei kon word.

Ja, die vervolging van Christene in Israel destyds het veroorsaak dat hulle die wye wêreld in moes vlug vir hulle lewens. Die direkte gevolg was dat die Evangelie dwarsoor die wêreld versprei het, want hulle het dit uitgedra so ver as wat hulle gegaan het.

Swaarkry het ook ‘n ander uitwerking op ‘n gelowige: dit maak jou sensitief vir ander mense wat swaarkry. Ek is self die afgelope paar jaar deur baie diep waters, en alles wat kon verkeerd loop hét verkeerd geloop. Maar die Here het ons geestelik opgetel en nuwe hoogtes laat bereik. Hy gebruik my ook om baie mense wat in die donker put van moed-opgee is, nuwe hoop te gee, want ek was self daar deur. Ten spyte van al my probleme is ek vandag borrelend gelukkig. Jy kan ook wees.

Moenie dat swaarkry jou onderkry nie. Habakuk jubel: “Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.” (3:17vv) Kom ons maak deur ons eie swaarkry hierdie ook die jubellied in ons harte, en maak blydskap ons lewensfilosofie.

Gebed:

Dankie Here, dat U my ook waardig geag het om swaarkry te beleef vir U. Gee asseblief vandag ‘n jubeling in die hart vir elkeen wat hierdie dagstukkie lees, en swaarkry ondervind.