Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Kain

20 October, 2017
Luister Na Hierdie Dagstukkie Kain

Genesis 4:9-16

In die Tuin van Eden het die Here na Adam geroep: “Waar is jy?” Dit was die smeekstem van God toe die mens afgedwaal het en besig was om vir Hom weg te kruip. Nou kom die Here met dieselfde smeekstem as Hy vir Kain vra: “Waar is jou broer?” Hierdie slag is daar egter meer die klank van ‘n aanklag in God se vraag. Hy het immers baie duidelik vir Kain gewaarsku teen ‘n wandaad, maar Kain het hom nie aan die waarskuwing gesteur nie.

Wanneer Kain antwoord, is dit half astrant: “Ek weet nie. Moet ek dan nou my broer oppas?” Hoe arrogant, om God op so ‘n wyse te antwoord! Eintlik is dit ‘n totale minagting van die Almagtige God.

God se reaksie is summier om Kain te veroordeel. Sy straf is om onder ‘n vloek te lewe. Pa Adam is destyds uit die Tuin verban, en nét so word Kain ook verban van sy grond. En as hy nog iets probeer bewerk, sal die grond absoluut niks vir hom gee nie. Omdat hy God totaal geïgnoreer het, word hy eintlik van God af weggejaag. Maar dis nie al nie, hy word boonop voëlvry verklaar, en hy sal ‘n swerwersbestaan voer.

Nêrens lees ons dat Kain enigsins berou het oor sy verfoeilike daad nie. Hy pleit egter by God om sy straf te versag want hierdie straf is te swaar vir hom om te dra. Om sonder God te moet lewe is bitter genoeg. Dan is daar boonop die res van die gesin wat dalk bloedwraak sal wil neem. Moet hy dan selfs in vrees lewe vir sy eie mense? Hy sien net eenvoudig nie kans vir so ‘n lewe nie.

Dan besluit God uit Sy groot genade om Kain se straf te versag. Hy het immers Adam en Eva se straf ook versag toe hulle teen Hom in opstand gekom het. Kain het die doodstraf verdien vir sy gruwelike daad, maar God besluit om hom te spaar. Hy rig dan ook ‘n ernstige waarskuwing tot enigeen wat sou wou wraak neem op Kain.

Inderdaad haat God enige sonde. Hy het egter groot deernis met die sondaar! Só groot is Sy deernis dat Hy selfs ‘n moordenaar beskerm sodat niemand op hom sou wraak neem nie. En dan gee die Here vir Kain ‘n teken om enigeen te waarsku dat hy vir Kain met rus moet laat.

Jare gelede het my sondagskoolonderwyser ons geleer dat Kain daardie teken van vervloeking gekry het sodat almal moes weet dat hy Kain, die broedermoordenaar is. Dit is egter ver verwyder van die waarheid. Ons moet dit eerder sien as God se teken van Sy groot genade. Al is Kain die sondaar by uitstek, staan hy steeds onder God se beskerming.

Die Kainsteken wil ook vir ons iets oor God sê, dat God vir ‘n gevalle mens omgee. Hy is nie ongevoelig teenoor die persoon wat hard geval het in die lewe nie. Hy beskerm hom selfs teen die wraak van ander mense.

Sonde het liederlike gevolge. Ja, inderdaad vergewe God my as gelowige wanneer ek die dag sondig. Maar die spore wat daardie sonde van my agterlaat, kan lelik wees en dikwels kan dit nie weer uitgewis word nie.

Daar is ‘n verhaaltjie van ‘n seuntjie wat bitter stout was en net nie wou luister nie. Op ‘n dag besluit sy pa om ‘n krom, geroeste spyker in die outjie se deurkosyn te kap elke keer as hy ongehoorsaam is. So is daar naderhand ‘n hele ry van daardie gruwelike spykers ingekap, en dit was beslis nie ‘n mooi prentjie nie.

Uiteindelik kom die outjie tot besinning. Hy gaan huil by sy pa en vra om vergifnis vir al sy stoutigheid en hy besluit om van nou af die reguit pad te stap. Pa het hom styf teen sy bors vasgedruk en hom gesoen en hom verseker dat al sy streke vergewe en vergeet is. Hy kom toe met sy hamer en trek al die aaklige spykers uit sodat daar nie ‘n enkele een oorbly nie.

Die seuntjie was natuurlik in die wolke want sy deurkosyn was skielik skoon en sonder enige sondespykers. Maar toe sien hy die gate waar die spykers ingekap was. “Wat van die gate, Pappa?” wou hy weet. Toe verduidelik Pa dat hulle maar altyd daar sou bly. Dit kannie reggemaak word nie. Die gate sou hom altyd daaraan herinner dat dit verkeerd is om ongehoorsaam te wees. Sonde laat spore agter, selfs al kry jy volle vergifnis.

Die probleem is egter ook dat die sonde wat jy doen, nie net gevolge inhou vir jouself nie, maar dit raak ook ander mense, en ook dáár kan die merke dikwels nooit uitgewis word nie.

God het vir Kain daardie teken gegee, die sogenaamde Kainsteken. En dan lees ons die ontstellende woorde: “En Kain het van die Here af weggegaan.” Sou dit letterlik beteken het dat Hy God totaal verlaat het? Hierop is daar nie klarigheid nie. Volgens Die Bybellennium word Kain egter verbind met die Keniete waarvan ons lees in Rigters 1:16. Hulle was ‘n nomadiese volk wat op die suidgrens van Kanaän gewoon het. Die interessante is dat hulle ook die Here geken het. Blykbaar het hierdie stam die een of ander kenteken gedra, moontlik ‘n tatoeëermerk, wat dan verband sou gehou het met die Kainsteken.

Uit hierdie verhaal leer ons van God se onbegryplike groot genade en dat Hy selfs die grootste sonde vergewe. Ek kan dan ook vandag weet dat ek Sy volle onvoorwaardelike vergifnis het, ten spyte van die liederlike dinge wat ek in die verlede gedoen het.

Gebed:

Ek wil U loof met alles wat in my is, Here, want U het ook my sondes vergewe. U het die straf wat ek verdien het, totaal opgehef. Dankie Here, dankie!

Argiewe


Onlangse Dagstukkies

Kain
20 October, 2017
Broedermoord
19 October, 2017
Twee Seuns
18 October, 2017
Verban!
16 October, 2017