Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2016 > Augustus > 24 - Jesus, Here van die Sabbat
24 Augustus 2016
Jesus, Here van die Sabbat
Markus 2:23-28

Luister na hierdie dagstukkie

Daardie Sondag het verloop soos enige ander Sondag - stil en stemmig opstaan, terwyl daar 'n gees van gewydheid oor die ou plaashuis gehang het. Van die gewoel en werskaf van die week, was daar géén sprake nie. Die roomafskeier het nie gesing soos elke oggend deur die week nie. Die werf was verlate, soos dit elke Sondagoggend maar was. Uitgevat in ons Sondagklere het ons almal in die motor geklim, en in doodse stilte kerk toe gery, waar 'n gewyde stemming van stilte op ons gewag het. Na kerk is ons huistoe. As ons deur die dorp ry, terug plaas toe, is alles morsdood. Daar is skaars 'n motor in die strate, en al die winkels is bot-toe. Sondag middagete was ook, soos elke Sondag, spesiaal, en heelwat vroeër as weeksdae, sodat daar na ete genoeg tyd is om te kan gaan skuins lê.

En dit is net hiér waar die moeilikheid begin. Vir 'n lewendige tienjarige seun is dit die grootste straf op aarde om in die middel van die dag te moet lê en slaap as die berge en al die avontuur daar buite vir jou staan en roep. Maar die reëls was duidelik neergelê: Op 'n Sondag gedra jy jou stemmig: jy swem nie en jy vang nie vis nie, nie eers paddavissies of platannas nie! Hierdie was bedoel om breë riglyne te wees, dat jy jou stemmig moet gedra.

Skaars lê ek op my ysterkateltjie, of iemand klop aan my venster. Buite roep 'n seunsstem: "Louis! Kom ons gaan swem!" My maters uit die dorp het ál die pad met fietse gery om by ons te kom baljaar, want op ons plaas was daar 'n heerlike gronddam waar jy kon swem tot jou gô uit is. En dan was daar die vrugtebome waar jy jou trommeldik kon eet aan geelperskes en appels, appelkose en pruime.

"Nee, ek mag nie," is my eerste reaksie. "Aag toe man," word ek gesmeek, en ek gee toe onder die druk. Nog so in die hardloop af na die dam toe, word die klere al van ons basse afgestroop, en kaalstert duik ons in die dam in. Ons gooi mekaar met modder, en ons lag en skree uitbundig. Dis lêkker om kind te wees. Dis lêkker om vry te kan baljaar.

Maar dan tref die onheilspellende klank my paar bakore: "Louis! Kom hier!" En toe weet ek: hier kom GRÓÓT moeilikheid. "Jy weet mos dat jy nie op Sondae mag swem nie!" preek Pa vir my. Hy was nie 'n man wat sommer straf uitgedeel het nie, maar as dit die dag gebeur, het ek gesidder. "Gaan pluk vir jou 'n behoorlike lat om mee pak te kry," kry ek die opdrag.

My mond val oop. "Pa....?"

Daardie pak slae het ek al baie jare terug vergeet, maar die verskriklike straf om sélf die lat te gaan uitsoek waarmee ek moes pak kry ..... dit is ingebrand in my geheue, asof dit gister gebeur het.

Dinge het verander: Sondag is baljaar-dag, die dag vir sport en ontspanning, fliek en inkopies doen. Sondag is die dag vir swem en visvang en op die strand gaan speel. Die winkel wat op 'n Sondag nie oop is nie, gaan baie gou ten gronde.

Dit is dus vir ons bitter moeilik om werklik 'n prentjie te kan vorm en te begryp hoe ontsettend belangrik die Sabbat was vir die Jode in Jesus se tyd. Vir hulle was daar die "gewone" wette soos dat jy nie mag doodslaan en steel nie. En dan was daar die twee "hoof" wette wat Jode onderskei het van alle ander mense: die besnydenis en die Sabbat. Daar was lang lyste van moets en moenies van wat jy mag en nie mag doen op 'n Sabbat nie. Sabbat het natuurlik geduur van Vrydagaand met sononder af tot Saterdagaand met sononder, soos wat sommige Christene dit terloops vandag steeds onderhou.

En toe pleeg Jesus se dissipels die verskriklike "sonde" deur te loop en koringare afpluk terwyl hulle deur 'n land stap. Dit was 'n natuurlike aksie van manne wat iets vir die hongerpyne gepluk het in die verbygaan. Ongelukkig vir hulle was die afpluk van koringare op die Fariseërs se lysie van "moenies", want dit was "oes", en oes was werk. En werk was verbode!

"Die Sabbatdag is gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbatdag nie," verduidelik Jesus vir die Fariseërs. Wat beteken dit? Die Fariseërs het die Sabbat gesien as iets wat God op die mens afgedwing het, en as jy dit nie onderhou nie sal jy gestraf word. Jesus stel God as die Goeie Gewer wat Sy kinders liefhet en gebooie gee om mense te ondersteun en te help, en nie om hulle te onderdruk nie. Die dissipels kan dus gerus maar koring pluk as hulle honger het. Christelike vryheid maak ons los van wettisisme. Dit beteken dat ons met héél ander oë na die Sondag kan kyk.

Beteken dit dan dat jy maar mag maak soos jy wil? In vers 28 sê Jesus dat Hy óók Here van die Sabbat is. Dit beteken dat die gesag nie in onsself lê nie, maar dat Jesus die Een is wat die finale sê het. Ons moet aan Hom al die eer gee, ook in die uitlewing van ons Sondag/Sabbat. Christelike vryheid beteken dat ons in persoonlike verbondenheid en gehoorsaamheid aan Jesus alleen ons vryheid kan uitleef, nie alleen in die wyse waarop ons die Sondag gaan spandeer nie, maar ook hoe ons ons ganse lewe gaan uitleef.

Gebed:

Here, help my asseblief om my ganse lewe in te rig om te leef in U liefde, en om my vryheid uit te leef om U te eer.

24 Augustus 2016
Vandag se Skriflesing
Markus 2:23-28

Jesus is Here oor die sabbat

(Matt. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23Eenkeer toe Jesus op 'n sabbatdag tussen gesaaides deur loop, het sy dissipels so in die loop are begin afpluk. 24Die Fariseërs sê toe vir Hom: "Kyk daar! Waarom doen hulle iets wat nie op die sabbatdag gedoen mag word nie?"

25Hy sê vir hulle: "Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nie kos gehad het nie en honger gekry het? 26Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee."

27Jesus het verder vir hulle gesê: "Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie. 28Daarom is die Seun van die mens Here óók oor die sabbat."