Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Sagaria en die Engel

14 December, 2018
Luister Na Hierdie Dagstukkie Sagaria en die Engel

Lukas 1:5-25

Eendag, lank, lank gelede....” So begin ons vir kinders ‘n sprokie vertel. Lukas se verhaal oor Jesus is egter géénsins ‘n sprokie nie. Dus vertel hy presies wanneer hierdie dinge gebeur het. Dit het ‘n besliste plek in die geskiedenis, waar dit afgespeel het in die tyd toe Herodus die Grote oor Judea regeer het. Lukas begin deur te vertel van ‘n priester met die naam Sagaria. Daar was omtrent 18’000 priesters en Leviete in Palestina in daardie tyd. Sagaria het behoort aan Abia, die agste van 24 priesterordes. Hierdie ordes het elkeen twee keer per jaar vir ‘n week lank tempeldiens gedoen. Sy vrou, Elisabet, was ook uit die priesterlike geslag.

Sagaria was ‘n baie vroom Godsdienstige leier, getrou aan die Wet van God, in groot teenstelling met baie van die Godsdienstige leiers met wie Jesus later te doene sou kry. Die grootste verskil was dat sy vroomheid uit sy hart gekom het. Dit was ‘n opregte liefde vir God en nie soos met die meeste ander waar dit gegaan het om eiegeregtigheid nie.

Sagaria en Elisabet het een baie groot probleem gehad: hulle was kinderloos, iets wat in daardie tyd ‘n skande was. Die feit dat albei al ver aangestap het in die jare, het die probleem vir hulle hopeloos gemaak. Hoe ironies, dat die ouers van die seun wat die voorloper vir die langverwagte Messias sou word, niks gehad het om te wys nie, niks wat daardie droom sou kon verwesenlik nie.

Lukas se verhaal begin in die Tempel in Jerusalem, en sy verhaal eindig in dieselfde Tempel. Vir die Jode was dit die woonplek van God op aarde. Dáár het Hy Sy teenwoordigheid onder die volk bekend gemaak in die koms van die Christus. Daar is egter ook ‘n ander uiters belangrike aspek waarop Lukas ons aandag wil vestig: die belangrikheid en krag van gebed. Lukas se verhaal begin waar Sagaria in die tempel besig is, en die volk buite besig is om te bid. Alhoewel hulle nie sélf kan deelneem aan die priesterlike handelinge nie, kan hulle deur hulle gebed deel wees daarvan. Vir ons as lesers van die Evangelie skep dit ‘n verwagting: dáár waar mense saam bid kan iets baie dramaties gebeur! Nee, ons kan nie vir God manipuleer deur gebed nie, maar deur ons gebed kan ons besef hoe afhanklik ons in werklikheid van God is. En dan ervaar ons Sy liefde in sy volle intensiteit.

Op ‘n dag word Sagaria aangewys om die wierook op die altaar te gaan brand. Buite kon hy hoor hoe die volk besig was om te bid. Dit was vir hom ‘n doodgewone werksdag. Met groot toewyding begin hy sy taak verrig, en hy sit ‘n wierookoffer op die altaar soos hy al vir baie jare gedoen het. Maar dan word hy skielik bewus van ‘n gewaarwording wat sy hare laat regop staan: hy is nie alleen in die heiligdom nie! Regs van die altaar staan daar skielik iemand. Sagaria skrik hom boeglam as hy geskok hierdie vreemde persoon aangaap. Dan praat die man, en dadelik weet Sagaria dat hierdie nie maar ‘n gewone man is nie, maar 'n engel van die Here, niemand anders nie as die engel Gabriël. Hy is een van die troon-engele wat nie alleen in God se teenwoordigheid mag verkeer nie, maar ook namens God mag praat. Dit is iets wat slegs gebeur by baie uitsonderlike geleenthede, en daarom dat Sagaria so beangs is!

Die engel stel Sagaria gerus, en kondig dan aan dat hulle gebede vir ‘n kindjie beantwoord is. Hulle sal op hulle oudag ‘n seuntjie hê, maar hierdie kind sal ‘n baie besonderse plek vervul in God se groot Raadsplan. Hy sal met die Heilige Gees vervul wees van sy geboortedag af, en op sy skouers sal die taak rus om die pad voor te berei vir die Messias, die Seun van God. Hierdie kind het die taak om die volk se gedagtes op God te fokus sodat hulle die Messias sal herken. Die Heilige Gees sal hierdie kind die krag gee om ‘n ware profeet van God te word, een wat selfs Elia se skoene kan volstaan.

Sagaria skud sy kop in ongeloof. “Dis onmoontlik!Hoe moet ek weet of dit waar is?” God bewys Sy almag deur Sagaria stom te maak.

Die menslik onmoontlike het gebeur, en Elisabet, ‘n stokou vrou, het swanger geword. Lukas skets hier dat daar vir God absoluut niks onmoontlik is nie. Sy almag is sonder perke. Terwyl die arme Sagaria sy tong kan afbyt dat hy getwyfel het, jubel Elisabet, want sy het geweet dat God se belofte besig was om in vervulling te gaan.

Later lees ons in Lukas se verhaal dat Johannes 'n groot profeet geword het, en dat hy inderdaad sy taak om die pad vir die Messias voor te berei, baie deeglik gedoen het ten spyte van baie teenstand. Hy sou letterlik sy lewe aflê vir hierdie taak!

Wonderwerke het nie opgehou by Sagaria of selfs by Jesus se bediening nie. Dag-vir-dag beleef ek God se ongelooflike wonderwerke in my lewe. Elke dag begin vir my met ‘n wonderwerk, wanneer hierdie dagstukkie gebore word, want ek is nie uit my eie in staat om dit te skryf nie. Sy Vaderlike voorsiening in my lewe is asemrowend! Ek is totaal van Hom afhanklik. Ek kan Hom maar net loof en dank.

Gebed:

Dankie Here, dat U my so op U liefderyke hande dra elke dag van my lewe.